string(7) "library" string(8) "document"
1822
1359
1775
87
1832
1466
1812
1457
514
1711
1646
1391
5500

Vătaful de aprozi

În Moldova, aprozii constituiau o categorie de slujitori domnești recrutați la început din rîndul tinerilor boieri. Aceștia aveau atribuții de curieri, iar ulterior au functionat ca agenți judecătorești, organizați militar sub comanda unui vătaf de aprozi. Atribuțiile acestuia din urmă vizau: chemarea și aducerea efectivă a părților implicate într-un proces; executarea hotărîrilor civile ale Domnului sau ale Divanului; urmărirea datornicilor și punerea lor în stare de arest pentru a-i constrînge la plata datoriilor