29 noiembrie 2023, 08:17 views 84211
Materiale din compartiment: Toate noutăţile | Galeria foto | Galeria video |

Glodeni, raionul Glodeni

Statut:
Oraș
Prima atestare:
1673
Populația:
10465 locuitori

Glodeni este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Glodeni. Suprafaţa construită al oraşului constituie circa 4.42 kilometri pătraţi, avînd un perimetru de 12.40 km. În subordinea administrativă a orașului Glodeni se află satul Stîrcea. Amplasat în nord-vestul republicii, în lunca Prutului, oraşul Glodeni este situat la o distanţă  de  31 km spre vest de oraşul Bălţi şi la 168 km de Chișinău.

[în sus]Populația

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia constituie 10465 de locuitori, dintre care 47.42% - bărbaţi și 52.58% - femei. Structura etnică a populaţiei oraşului este următoarea: 60.53% - moldoveni, 27.65% - ucraineni, 9.78% - ruşi, 0.13% - găgăuzi, 0.23% - bulgari, 0.07% - evrei, 0.41% - polonezi, 0.32% - ţigani, 0.88% - alte etnii.

În Glodeni au fost înregistrate 3840 de gospodării casnice la recensămîntul din anul 200, iar mărimea medie a unei gospodării era de 2.7 persoane.

[în sus]Istoria localitații

Nu se cunoaște data exactă a întemeierii Glodenilor, însă prima atestare documentară a localității datează din anul 1673. După un secol, la 1762, Glodenii erau în proprietatea mănăstirii Cetățuia. În anul 1812 o parte a moșiei Glodeni trece în posesia lui Manolache Andrieş, iar către 1817 acesta stăpînește deja trei părți din cele patru ale satului Glodeni.  În anul 1859 la Glodeni sînt 79 de case cu 430 de locuitori, dintre care 234 de bărbaţi şi 196 de femei. Către anul 1870 satul are 83 de case cu 393 de locuitori,  care au în proprietate 52 de cai, 208 vite cornute mari şi 217 oi. Satul avea 3 mori de apă, o moară cu aburi, una de vînt.

În anul 1788 la Glodeni este sfințită biserica din lemn, iar în 1861 își deschide ușile școala bisericească parohială. În anul 1893 este construită o biserică nouă, care în 1905 e reparată prin străduinţa preotului Gheorghe Gheorghian.

Conform Dicționarului statistic al Basarabiei, în anul 1923 Glodeni este sat în județul Bălți cu 288 de gospodării și 2703 locuitori.  În anul 1940 autoritățile sovietice înregistrează la Glodeni 3960 de locuitori.

În anul 1967 Glodeni capătă statutul de orășel, avînd 6803 locuitori. Localitatea crește și se dezvoltă potențialul ei industrial,  fiind deschisă fabrica specializată în producerea uleiurilor eterice (ulei de levănțică, trandafir, salvie și mentă). La Glodeni încep să funcționeze fabrica de conserve, fabrica de zahăr, gospodăria silvică de stat, baza de transporturi auto, coloana mecanizată de construcție, etc.

În anul 1985 orașul Glodeni s-a înfrăţit cu oraşul Şorgorod din Ucraina, iar în 1990 cu oraşul Botoşani din România, cu care menţine relaţii culturale. În prezent, oraşul Glodeni participă la activitățile din cadrul programului euroregiunii „Prutul superior”.

[în sus]Monumente istorice

Zona în care este amplasat orașul Glodeni a fost populată de oameni din timpuri îndepărtate. La  sud de locația actuală a oraşului arheologii au descoperit o vatră a unei așezări umane din epoca eneolitică. Locuitorii acesteia se ocupau cu agricultura, confecționau unelte din piatră, din oase de animale şi din lemn, se îndeletniceau cu olăritul. Vasele de ceramică confecționate de aceștia erau înfrumusețate cu diferite ornamente. În urma investigațiilor arheologice au fost descoperite rămășițele caselor din lemn unse cu lut.

La extremitatea de sud-vest a orașului Glodeni a fost descoperită o vatră de sat din epoca romană tîrzie cu casele din nuiele unse cu lut. Această așezare umană a existat pînă la năvălirea migratorilor la sfîrșitul secolului al IV-lea.

[în sus]Resurse naturale

Relieful în zona orașului Glodeni reprezintă o cîmpie deluroasa, fragmentata de văi şi rîpi. Bogăţiile subsolului: prundiş, nisip, argilă. Solurile sînt în majoritatea lor ciormozoimuri argilo-nisipoase. Vegetaţia este reprezentată de plante de stepă şi silvostepă - negară, graminee, stejar, salcîm alb, plop, frasin, arţar, ulm, alun, soc, porumbar, măceş ş. a. Fauna: mistreţul, vulpea, nevăstuica, jderul, căprioara, ţistarul, şoarecele-de-cîmp, iepurele, potîrnichea (în stepă), ciocănitoarea, turturica, fazanul, raţa-sălbatică, lişiţa, bîtlanul (în lunca Prutului) etc.

[în sus]Economia locală

Agenţii economici cu cea mai mare pondere în orașul Glodeni sînt fabrica „Glodeni-Zahăr” S.A. cu capacitatea de prelucrare a 3.000 tone de sfeclă pe zi şi „Fabrica de conserve Glodeni S.A.” cu capacitatea de producere a 56 mii unităţi convenţionale de conserve. În afară de aceste întreprinderi industriale, în economia locală activează întreprinderea de stat pentru silvicultură, întreprinderea „Glodeni-reparaţii”, combinatul de panificaţie, etc. Oraşul Glodeni este un centru de prelucrare a producţiei agricole din raion, regiunea fiind specializată în creşterea culturilor cerealiere, fructelor, legumelor, tutunului, sfeclei de zahăr.

[în sus]Sfera socială

În oraşul Glodeni funcţionează 3 instituţii preşcolare, 2 şcoli medii, 2 licee teoretice şi o şcoală profesională. Din sistemul ocrotirii sănătății fac parte spitalul raional cu maternitate, centrul medicilor de familie şi un centru al medicinii de urgenţă.

Oraşul dispune de o casă de cultură, o bibliotecă publică şi un stadion. Accesul la informaţie este asigurat de săptămînalul executivului raional „Cîmpia Glodenilor”, publicaţia periodică independentă „Accent provincial”, postul de televiziune privat „TV-Prim-Glodeni” şi un post local de radio.

Comentarii

 (0)
Aici puteţi lăsa comentariul/opinia proprie cu privire la noutatea prezentată pe pagină.
Atenţie! Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta, autentificaţi-vă, vă rugăm.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitalei exită în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1909
Populația:
142 locuitori

Botnăreştii Noi este un sat din cadrul comunei Chirca, raionul Anenii Noi. Localitatea se află la distanța de 7 km de orașul Anenii Noi și la 25 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 142 de oameni. Satul Botnăreştii Noi a fost înființat în anul 1909.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.