string(7) "library" string(8) "document"
1310
1465
300
1504
1775
1822
1307
1475
1711
1385
1832
1410
1200

Din pariimiile de preste an

STIHURI DE LAUDĂ PATRIARHULUI IOACHIM AL MOSCOVEI, PENTRU TIPOGRAFIA DĂRUITĂ MITROPOLIEI DIN IAȘI

Lăudată s-aibă direptul pomană În ceri și pre lume, fără de prihană, Că și de la Moscvă lucește lucoare, Întinzând lungi raze,-n bun nume supt soare. Ioachim1 svântul, a svânta cetate Acea-mpărătească, de creștinătate, La dâns pentru milă cine năzuiește Cu ovilit suflet, bine-l dăruiește. C-am năzuit și noi la svânta lui față, Priìmitu-ne-au bine ruga cu dulceață.

Din patrierșie datu-ne-au tipare, Sufletească treabă, și bine ne pare. Dea-i Dumnezău parte și-n ceri să lucească, De-a rândul cu svinții să să proslăvască!

PROROCIA SIBILEI ERITREIA

A giudețului sămnul fi-va, când pământul va asuda,
Din ceri veni-va Domnitoriul prin vecii ce va să vie,
Pentru ca trupul de față și să giudece lumea.
Tot omul pre-acesta creștin domn și cel urât vedea-l-va
1 Pronunțat: I-o-a-.

Împreună cu svinții pre naltul în sfârșit supt veacul,
’N-scaun șezând sufletele va-ntreba și trupure înse.
Țelini-s-a lumea și spini crește-vor pre tot pământul.
Lepădând idoli, oameni și darurile bogațâlor,
Cercând porțâle zdrobi-va a temniței iadului.
Așe și dară a tot va veni lumină slobodă trup.
Atunci svinților focul pre vinovaț vecinici va arde,
Ascunsele fapte toate atunci tot însul va spune.
Ce-ntunecoasele Domnul luminând piepturi va deșchide,
Jele fi-va-n toț și scrâșnet dintelui ros.
Fugi-va soarelui raza și a stelelor șireaguri,
A tot ceri lucă s-a rumpe, și acea de aur lună.
Văile nălța-va, dealuri de vârv gios le-a răsâpi-le.
Nici-au mai fost nalt mortacilor sau greu ceva ca aceasta.
Dincoace tocma munț cu șesuri, dincolea apele mării
Tot a corabie or lepăda tar, va căsca cu fulger pământul.
Așe fântâni cu tot vor săca, ș-a părăului matce.
Zbierători atunce groznic sunet bucinul va da din ceri,
Lumii năvarnic rău rugind și osânde fiitoare.
Ș-a tartárului prăpaste va ivi pământul căscând
Și veni-vor toțâi craii la Domnul nainte-n giudeț,
Va cura din ceri atunci de iarbă pucioasă părău și de foc.
Așe tuturora oameni vor fi deșchise mormânturi.
Atunce lemnéul svinților fi-va foarte dorit cornu
Ș-a bunilor viață oameni și supărările lumii.
Cu apele limpezî-vor într-a 12 fântâni pre chemaț,
Crai a păstori fi-ne-va nouă și de her vargă.
Tot puternic Dumnezău este scrisul cu verșuri acestea,
Spăsâtori pentr-a nostru vecinic crai ce-au pățât liubov.