string(7) "library" string(8) "document"
82
1822
514
1574
1401
300
1504
1410
1307
1200
1711
940
1310

Calul lui Ştefan Vodă

Calu n-o fost făcut dă Dumnezo. O fost făcut dă dracu dîn lut: da nu dîn orişice fel dă lut, cum l-o făcut Dumnezo pă om, ci dîn lut scos dă pă fundu apelor.

L-o făcut dă şi facă dă ciudă la Dumnezo şi cînd o fost gata, calu nu s-o clintit dîn loc, o rămas înlemnit. Dacă o văzut dracu că nu poate şi-l facă şi să ducă şi umbli, dracu o băgat pă frate-său în el şi dă atunci calu are suflet dă drac.

Dă acie nu ştii niciodată la ce şi te aştepţi dă la el, că te aruncă cînd ţi-i lume mai dragă.