string(7) "library" string(8) "document"
1466
1385
1832
940
1476
1775
1307
1475
1467
1310
5500
1391
1457

Dumnezeu

La început, tot cît vedem astăzi pe pămînt, era numai apă.

De lumină nu se pomenea, Doamne-fereşte. Deodată s-a născut Dumnezeu-Sabaot, aşa din senin, pe o frunză de plămînă (buruiana aia cu foaia lată, ce creşte pe fundul apelor stătătoare) şi atunci s-a născut şi soarele deasupra apelor, pe ceri.

Ceriul tot acum s-a văzut. O fi fost înainte, n-o fi fost, nu se ştie că era întunerec.

Prin naşterea soarelui, lumina s-a răspîndit pe faţa pămîntului. Văzînd această lumină, dracul ieşi din fundul unei bălţi, vechea lui moşie şi se duse pe uscat, se duse, pînă dete de un copil pe o frunză de plumună, cu care a început a vorbi:

- Ce eşti tu, măi băiete?

- Eu sunt Dumnezeu-Sabaot.

- Dar acela cine este (arătînd soarele)?

- Acela este ajutorul meu, soarele.