string(7) "library" string(8) "document"
1391
1475
1832
1385
1465
1466
1574
300
1476
82
80
1497
1200

Pîrătorul

Toată ziua ne pîndeşte

Şi la tata ne pîrăşte.

Cum am face să-l dam gata?

Să-l pîrîm şi noi la tata?