string(7) "library" string(9) "documents"
1646
1711
1467
1639
1812
1476
514
1466
80
1832
1504
1775
1200
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Autor
Denumire
Descriere
Anul
Vizualizare
Muzica modernă și problemele evoluţiilor tehnicii compoziţionale Muzica modernă și problemele evoluţiilor tehnicii compoziţionale 1986 Vizualizare
A. Nicoliskii Literatura corală Literatura corală - Vizualizare
Grigorie Kogan Profesia de pianist Profesia de pianist 1963 Vizualizare
Nadejda Bakeeva Orgă Orgă 1977 Vizualizare
Wiki WIKILEAKS: "Subiect: Băsescu îi spune senatorului Lugar că România are în faţă opţiunidificile în urma conflictului din Georgia” (Traducere ) WIKILEAKS: "Subiect: Băsescu îi spune senatorului Lugar că România are în faţă opţiunidificile în urma conflictului din Georgia” (Traducere ) 2011 Vizualizare
Psihologia activităţii muzicale Manualul a fost creat în baza de principiilor de predare a cursului de psihologie muzicală, sînt dezvăluite datele generale din psihologia activităţii artistico-creative. Cartea... este valoroasă atît pentru cursurile de muzică şi de psihologie generală, citite în şcolile de muzică şi de muzică, c… - Vizualizare
N.M. Malîşeva Arta vocală Cartea atinge diferite aspecte ale pregătirii profesionale a cîntăreţilor. Terminologia şi cerinţele tehnice stabilite sînt expuse clar şi accesibil, sînt descrise tehnicile exerciţiilor vocale. Se face o scurtă analiză a romanţelor. De asemenea, sînt aplicate principiile lui C. S. Stanislavski în c… 1988 Vizualizare
N. Rimsky-Korsakov Ghid practic – armonia „Ghid practic – armonia” – cartea lui Rimsky-Korsakov conţine elementele de bază ale armoniei, necesare atît compozitorilor, care creează în diferite genuri, cît şi interpreţilor sau profesorilor şcolilor cu profil muzical. Materialul teoretic al ghidului este ilustrat cu partituri. 1937 Vizualizare
Marshall Stearns Istoria Jazz-ului Cartea lui Marshall Stearns „Istoria Jazz-ului” reflectă evoluţia jazz-ului ca direcţie muzicală, de asemenea, autorul este preocupat de particularităţile armoniei, melodiei şi ritmului creaţiilor jazz. Manualul este prevăzut atît pentru studenţii colegiilor muzicale şi a universităţilor, cît şi pen… - Vizualizare
Tu, dragostea mea Tu, dragostea mea - Vizualizare
N. Agafnikov Partitură simfonică Această publicaţie oferă o scurtă trecere în revistă a istoriei orchestrei simfonice, informaţiile de bază despre posibilităţile tehnice şi artistice ale instrumentelor muzicale, precum şi un îndrumar pentru orchestrarea pieselor de pian pentru diverse componenţe ale orchestrei simfonice. Cartea est… 1981 Vizualizare
Dоsоftеi Stihuri la luminatul herb a Ţărâi Moldovei Stihuri la luminatul herb a Ţărâi Moldovei - Vizualizare
LEGE Nr. 589 LEGE Nr. 589 din 23.05.1991 cu privire la schimbarea denumirii statului R.S.S. Moldova în Republica Moldova - Vizualizare
Nume de familie din Republica Moldova Nume de familie din Republica Moldova - Vizualizare
Cantemir Dimitrie Viața lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, domnul Moldovei Viața lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, domnul Moldovei - Vizualizare
T. Vahromeeva Manual de teorie a muzicii şi solfegiu Studiul prevede regulile de bază ale teoriei muzicii, precum şi tabelele cu exemple a tuturor cheilor şi sfaturi practice scurte. Manualul este destinat elevilor şcolilor de muzică şi a studiourilor. 2004 Vizualizare
V. Metalov Stilul exact al armoniei Manualul este destinat acelora care învaţă armonia la şcolile de muzică, poate fi, de asemenea, utilizat ca manual pentru autodidacţi. Această carte a fost scrisă în limba rusă prerevoluţionară, a fost publicată în anul 1897. 1897 Vizualizare
D. Fedov Capriccio moldovenesc (pian, trombon) Capriccio moldovenesc (pian, trombon) - Vizualizare
D. Fedov Capriccio moldovenesc (trombon) Capriccio moldovenesc (trombon) - Vizualizare
E. Doga Vals din filmul "Blînda și tandra mea fiară" (acordeon, pian) Vals din filmul "Blînda și tandra mea fiară" (acordeon, pian) - Vizualizare
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18