string(7) "library" string(5) "photo"
940
1639
1711
1504
1812
5500
1775
1822
300
1467
1457
1497
82
Alexandru Lăpuşneanu
Alexandru Lăpuşneanu
Imaginea lui Alexandru Lăpușneanu pe o marcă poștală din Republica Moldova
Tablou votiv: Alexandru Lăpuşneanu și Ruxanda (sec. XVI)