string(7) "library" string(8) "document"
1775
80
1465
1300
1359
1307
1832
1711
940
1385
1812
1466
1646

Bătălia de la Ojogeni (23 noiembrie - 3 decembrie 1639)

Bătălia de la Ojogeni s-a dat la 23 noiembrie/3 decembrie 1639, între Vasile Lupu, domnul Moldovei şi Matei Basarab, domnul Valahiei, pentru tronul valah.

Relaţiile lui Matei Basarab cu Imperiul Habsburgic, Veneţia, Polonia şi Transilvania, i-au supărat pe otomani, care au considerat că domnul Valahiei uneltește împotriva lor și au decis înlăturarea acestuia din domnie. Profitînd de situație și folosind relațiile pe care le avea la Poartă, Vasile Lupu obţine tronul Moldovei pentru unul dintre fiii săi, Ioan. Acesta a primit chiar firman de domnie. Lui Vasile Lupu i s-a promis că, odată cu înlăturarea lui Matei Basarab de pe tronul Valahiei, acesta îi va reveni domnului Moldovei. Pentra a se asigura de acest lucru Vasile Lupu a trimis 300 000 de taleri la Constantinopol şi promisese creşterea treptată a tributului. Principele Transilvaniei, hanul tătar şi paşalele de la Dunăre au primit poruncă de la Poartă să-l sprijine pe noul pretendent.

Armatele lui Vasile Lupu ajung la Focşani la 22 noiembrie 1639, de unde el face cunoscut muntenilor şi moldovenilor că a unit sub autoritatea sa Moldova și Valahia. Confruntarea militară dintre cele două oşti s-a desfăşurat la Ojogeni, pe rîul Prahova. În această bătălie armata condusă de Vasile Lupu suferă înfrîngere. Iniţial, acesta a încercat să atragă oastea munteană în cîmp deschis, pentru a facilita intrarea în luptă a cavaleriei tătare şi a celei moldovene. În aşteptarea momentului decisiv al confruntării, unii dintre oştenii săi s-au îndepărtat de tabără, jefuind gospodăriile muntene pînă pe cursul superior al Prahovei. Atacul lui Matei Basarab a survenit pe neaşteptate şi a surprins nepregătită tabăra moldovenilor.

După această înfrîngere, relațiile dintre cei doi domni devin frățești și, ca semn de pace și bună voință, fiecare zidește cite o biserică în țara celuilalt; astfel, Matei Basarab înalță Mănăstirea Soveja din ținutul Vrancea, iar Vasile Lupu reface biserica Stelea din Tîrgoviște.