07 aprilie 2011, 23:26 views 173632

Strategia de optimizare a sistemului de asigurare a securităţii naţionale

Baza securităţii naţionale a Republicii Moldova o constituie cetăţenii, asiguraţi cu condiţiile necesare pentru o viaţă normală şi pentru dezvoltare. Condiţiile esenţiale pentru asigurarea securităţii naţionale sînt: existenţa ideii naţionale, a programelor strategice de dezvoltare, crearea unui sistem financiar dezvoltat, iar în baza acestuia, asigurarea creşterii rapide a economiei naţionale şi dezvoltarea mediului de afaceri, restabilirea integrităţii teritoriale, precum şi atingerea unui nivel înalt al capacităţilor societăţii şi statului în faţa ameninţărilor externe. Aceste sarcini de bază stabilesc obiectivele concrete ale strategiei de securitate, care constau în neutralizarea sau înlăturarea completă a surselor ameninţărilor şi a riscurilor la această etapă a dezvoltării statului şi societăţii, precum şi pentru prognozarea viitorului.

O componentă importantă a securităţii Republicii Moldova este protejarea intereselor naţionale, care se manifestă atît în viaţa ţării, în general, cît şi în domenii anumite ale societăţii. Interesele naţionale ale Republicii Moldova reprezintă totalitatea intereselor echilibrate ale personalităţii, societăţii şi statului în sferele economică, a politicii interne, socială, internaţională, informaţională, militară, de frontieră, ecologică şi altele. Ele sînt orientate pe termen lung şi definesc obiectivele de bază, angajamentele strategice şi curente ale politicii interne şi externe a statului, inclusiv şi în domeniul asigurării siguranţei naţionale.

Interesele naţionale ale Republicii Moldova constau în următoarele:

1. În apărarea independenţei, suveranităţii, restabilirea integrităţii teritoriale, în prevenirea agresiunii militare împotriva Moldovei, în asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea paşnică, democratică a persoanei, societăţii şi statului.

2. În inviolabilitatea regimului constituţional, al suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, în stabilitatea politică, economică şi socială a societăţii, a instituţiilor guvernamentale.

3. În aplicarea necondiţionată a legii şi menţinerea ordinii legale, precum şi în neutralizarea cauzelor şi condiţiilor, care conduc la apariţia extremismului politic şi religios, separatismului şi consecinţelor acestora − cu caracter social, a conflictelor etnice şi religioase, terorismului.

4. În predominarea cotei business-ului naţional faţă de cel străin în domenii şi sectoare vitale ale economiei, în special, în agricultură, dar şi în energie şi finanţe.

5. În asigurarea nivelului înalt de viaţă al poporului şi stabilităţii sociale.

6. În respectarea drepturilor şi libertăţilor omului pretutindeni şi necondiţionat, în inadmisibilitatea aplicării standardelor duble în acest caz.

7. În păstrarea şi consolidarea valorilor morale ale societăţii bazate pe tradiţii religioase, valorile general umane, dar şi a potenţialului cultural şi ştiinţific al ţării.

8. În asigurarea măsurilor de respectare a Constituţiei Republicii Moldova, inclusiv, în ce priveşte denumirea limbii oficiale în instituţiile de învăţămînt, în organele puterii de stat şi în alte domenii. În predarea în şcoli şi universităţi a adevăratei istorii a Republicii Moldova şi a poporului moldovenesc, ca să înceteze procesele de denaţionalizare a moldovenilor. În educarea patriotismului şi mîndriei pentru poporul său şi ţara sa.

9. În respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, în obţinerea şi utilizarea informaţiilor, în dezvoltarea tehnologiilor moderne a telecomunicaţiilor, protecţia resurselor informaţionale de stat de accesul neautorizat.

10. În dezvoltarea serviciilor mass-media publice şi de stat, alături de cele private.

11. În crearea condiţiilor politice, juridice, organizatorice şi de altă natură pentru asigurarea protecţiei frontierelor de stat ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi cu normele activităţii economice şi de altă natură în zona de frontieră a ţării.

12. În eliminarea completă a contrabandei, a importului şi producţiei mărfurilor contrafăcute.

13. În apărarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova în sfera internaţională, în asigurarea suveranităţii, consolidarea poziţiilor Moldovei pe scena internaţională, în dezvoltarea relaţiilor de egalitate, dar şi reciproc avantajoase cu toate ţările şi asociaţiile integraţioniste, în primul rînd, cu partenerii tradiţionali ai Moldovei în Europa şi Asia.

14. În menţinerea şi îmbunătăţirea mediului ambiant în lume, în general, şi în Republica Moldova, în special.

15. În crearea condiţiilor pentru naşterea şi educarea generaţiilor tinere sănătoase fizic şi mental, inclusiv şi prin îmbunătăţirea calităţii produselor alimentare ecologice şi limitarea efectelor negative asupra psihicului încă neformat al copiilor şi tinerilor din partea mass-media, inclusiv celor electronice.

16. În apărarea persoanei, societăţii şi statului contra terorismului, inclusiv internaţional, dar şi contra dezastrelor naturale şi celor provocate de tehnologizarea excesivă şi consecinţele lor.

Ameninţările existente şi cele prognozate şi riscurile la care sînt supuse interesele naţionale ale Republicii Moldova sînt un factor cheie pentru determinarea conţinutului, priorităţilor şi direcţiilor principale ale securităţii naţionale a ţării.

Provocări şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova
* Aspectele cheie ale securităţii naţionale 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1773
Populația:
1150 locuitori

Rediul Mare este un sat şi comună din raionul Donduşeni. Rediul Mare este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 21 km de orașul Dondușeni și la 228 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1150 de oameni. Satul Rediul Mare a fost menționat documentar în anul 1773.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.