18 martie 2011, 14:37 views 408688

Cultura poporului moldovenesc

Manastirea Căpriana

Poporul moldovenesc a creat de-a lungul secolelor o bogată și variată cultură spirituală și materială, care a reflectat gîndurile și aspirațiile oamenilor, necesitățile și mentalitatea lor. Creația populară orală, tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, literatura, arta plastică, muzica, teatrul, iar din secolul al XX-lea și cinematograful  au înregistrat în evoluția lor succese remarcabile, mărturie fiind operele artistice de valoare care au intrat în patrimoniul culturii naționale și universale.

Ancorată adînc în tradiția populară, cultura contemporană s-a inspirat din tezaurul ei inepuizabil, fructificînd din plin valorile materiale și spirituale și devenind o parte integrantă a culturii universale. Realizările culturii moldovenești și-au găsit o largă reflectare în studiile și cercetările fundamentale, în numeroase lucrări de popularizare, în materiale informative, bibliografice etc. În acest context pagina Cultura inserează în cadrul compartimentelor sale, la scară informativă și de generalizare, realizările culturii moldovenești în cele mai diverse domenii, de la meșteșugurile, costumul, tradițiile și obiceiurile populare la literatura, cu întreaga ei varietate de genuri, muzică și dans, arte plastice, teatru și cinematografie. Pagina oferă vizitatorilor un număr mare de articole biografice despre reprezentanții de vază ai culturii Moldovei – scriitori, compozitori, arhitecți, artiști plastici, actori, cineaști etc. Articolele sînt însoțite de numeroase imagini, portrete, reproduceri după operele de artă, scene din spectacole, filme documentare și artistice, desene animate.

Compartimentul Muzica și dansul inserează un bogat material despre cultura muzicală moldovenească, de la vechea horă moldovenească pînă la proiectele contemporane. Tot aici pot fi audiate diverse piese muzicale și vă puteti familiariza cu premierele lansate pe piața muzicală a Moldovei.

Compartimentul Literatura trece în revistă toate genurile literare începînd cu creația populară și pînă la literatura postmodernistă, fără a neglija dramaturgia și literatura pentru copii. Fiind o parte importantă a patrimoniului nostru spiritual, literatura este o carte de vizită a Republicii Moldova. Operele scriitorilor moldoveni demult au păşit pe diverse meridiane ale lumii prin intermediul multiplelor tălmăciri în alte limbi, iar în baza lor au fost create filme şi spectacole teatrale, cîntece, opere, baleturi etc.

Compartimentul Teatrul este consacrat artei teatrale din Republica Moldova, evocînd reperele istorice de referință în evoluția acesteia și inserînd materiale referitoare la activitatea colectivelor teatrale, a dramaturgilor, actorilor, la evenimentele teatrale notorii care marchează viață culturală a țării.

Compartimentul consacrat Meşteşugurilor populare vine cu o bogată gamă de informații privind ocupațiile tradiționale ale moldovenilor așa ca olăritul, țesutul, alesul covoarelor,  prelucrarea lemnului, a pietrei, împletitul din diverse fibre naturale și are ca finalitate păstrarea și promovarea valorilor tradiționale. Într-o strînsă legătură cu acestea se află și costumul popular, ornamentul național, sărbătorile și obiceiurile tradiționale ale moldovenilor. Oferim tutror doritorilor posibilitatea de a deprinde anumite  abilități în aceste domenii, a participa cu lucrări proprii la concursile, expozițiile, festivalurile pe care le vom lansa.

Vizitați și celelalte compartimente ale paginii Cultura. Sperăm că site-ul nu doar îi va familiariza pe toți doritorii  cu cultura bogată și originală a Moldovei, dar și îi va uni pe toți cei care nu sînt indiferenți față de cultura ei.

Bine ați venit pe pagina Cultura!

Personalităţi

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1789
Populația:
142 locuitori

Cernița este un sat din cadrul comunei Mălăiești din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova. Localitatea se află la distanța de 31 km de orașul grigoriopol și la 75 km de Chișinău. Populaţia satului Cernița alcătuia 142 de oameni în anul 1997. Satul Cernița a fost menționat documentar în anul 1789.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.