23 februarie 2011, 11:03 views 369071

Istoria

Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt. Arhitect Al. PlămădealăAcest compartiment se adresează tuturor celor interesaţi de istorie în ansamblu şi de istoria Moldovei, a realizărilor poporului său, locul şi rolul moldovenilor în istoria universală. Istoria este creată de toate popoarele, fiecare aducîndu-şi aportul în dezvoltarea societăţii umane. Este imposibil de înţeles istoria întregii umanităţi reieşind doar din istoria unei ţări, a unui popor. Din acest motiv venim cu o retrospectivă a civilizaţiilor antice, care au stat la baza culturii şi civilizaţiei universale moderne. Această epocă din istoria umanităţii a fost marcată de evenimente notorii, de fapte eroice, dar şi de munca asiduă a multor generaţii. Veţi cunoaşte cum au trăit oamenii în epocile vechi, veţi înţelege cum au apărut şi de ce au dispărut multe civilizaţii înfloritoare.

Istoria omenirii se defineşte, în fond, ca o totalitate a valorilor culturii şi civilizaţiei popoarelor care se îmbogăţesc necontenit prin asimilarea celor mai de seamă creaţii anterioare ca o condiţie a depăşirii acestora.

Pagina Istorie vă oferă posibilitatea să cunoaşteţi şi să înţelegeţi evenimentele istorice consultînd documentele, hărţile, imaginile de epocă. Cu cît mai bine ne vom cunoaşte istoria cu atît mai puternic va fi sentimentul de solidaritate care ne leagă de predecesorii noştri. Aici putem descoperi diversitatea popoarelor care s-au perindat în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi aportul acestora la formarea poporului şi culturii moldoveneşti.

Continuitatea cronologică în prezentarea evenimentelor istorice asigură posibilitatea unor conexiuni tematice. Fiecare compartiment tratează de o manieră sintetică subiectele importante ale fiecărei perioade din istoria Moldovei. În îndelunga sa istorie, poporul moldovenesc şi-a găsit temelia în el însăşi şi în strămoşii săi. Întreg trecutul nostru se încadrează în mod organic evoluţiei de ansamblu a omenirii, deoarece istoria Moldovei nu poate fi pe deplin înţeleasă decît dacă este încadrată în contextul universal în care s-a desfăşurat.

Moldovenii se află într-o zonă de convergenţă a civilizaţiilor, fapt care a determinat şi importante interferenţe politice. Moldovenii şi-au împletit soarta cu cea a altor popoare şi state. De aici au rezultat influenţe pe care factorul extern le-a exercitat asupra evoluţiei interne, dar şi posibilităţi de afirmare pentru Moldova în plan general. Numeroase fapte de istorie naţională sînt, astfel, şi fapte de istorie universală.

Pagina Istorie vă va permite să înţelegeţi învăţămintele istoriei, să stabiliţi legătura dintre trecut şi prezent, deoarece numai cunoaşterea şi însuşirea marilor adevăruri ale trecutului poate asigura omului prezentul, înţelegerea deplină a menirii sale.

 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
sec. XVIII
Populația:
183 locuitori

Cîzlar este un sat din cadrul comunei Cneazevca, raionul Leova. Localitatea se află la distanța de 39 km de orașul Leova și la 65 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 183 de oameni. Satul Cîzlar a fost înființat în secolul al XVIII-lea.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.