16 iunie 2024, 22:39 views 95196
Materiale din compartiment: Toate noutăţile | Galeria foto |

Călăraşi, raionul Călăraşi

Statut:
Oraș
Prima atestare:
1432
Populația:
14516 locuitori

Călăraşi este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Călăraşi. În subordinea administrativă a oraşului Călăraşi intră satul Oricova. Amplasat pe ambele maluri ale rîului Bîc, în regiunea Codrilor, oraşul Călăraşi este situat la 49 km de Chișinău.

[în sus]Populația

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului Călăraşi constituie 14516 de locuitori, dintre care 47.78% - bărbaţi şi 52.22% - femei. Compoziţia etnică a populaţiei comunei este următoarea: 90.67% - moldoveni, 3.24% - ucraineni, 4.36% - ruşi, 0.18% - găgăuzi, 0.23% - bulgari, 0.14% - evrei, 0.03% - polonezi, 0.62% - ţigani, 0.5% - alte etnii.

Conform datelor din anul 2010 populaţia oraşului Călăraşi constituie 16100 oameni, înregistrîndu-se astfel un spor demografic.

[în sus]Istoria localitații

Pe amplasamentul actual al oraşului Călăraşi la începutul secolului al XV-lea se afla satul Tuzara, atestat documentar la 1432 – 1433, cînd Ilie Vodă dăruia slugii sale Staia „satul Tuzora pe Bîc”. În anul 1558 domnitorul Alexandru Lăpuşneanu întărea a patra parte din satul Tuzara  pe Bîc lui One şi fratelui său Mihail. Tuzara era un sat de răzeşi (ţărani liberi), fapt confirmat de actul din 1642, prin care Mihail Săpoteanul jitnicerul cumpăra părţi de moşie de la răzeşii care aveau documente încă de la Alexandru cel Bun.

În anul 1784 în actele oficiale este menţionat satul Călăraşi pe Bîc. Denumirea se trage de la corpurile înarmate de slujitori ai domniei care în această parte a ţării îndeplineau funcţiile unor organe administrative pe timp de pace, iar pe timp de război alcătuiau detaşamente ale oştirii, bucurîndu-se în schimb de unele privilegii şi un regim fiscal aparte. Aşezarea Călăraşi creşte lîngă Tuzara numărînd către anul 1835 251 de familii.  Călăraşii cresc şi se dezvoltă odată cu deschiderea circulaţiei pe calea ferată Tiraspol-Chișinău. Primul tren a sosit în gara Călăraşi la 23 aprilie 1873. Astfel, Călăraşii devin cu timpul un centru comercial important.

La începutul secolului al XX-lea populaţia tîrgului Călăraşi numără 2345 de locuitori, 760 de case, funcţionează 7 mori de vînt, spitalul zemstvei, poşta, telegraful, 2 şcoli.
Începînd cu anul 1901 la Călăraşi începe producerea coniacului. Contele Matei Derojinschi deschide în 1905 o pepinieră de butaşi şi pomi fructiferi unde se altoieşte şi viţa de vie pe portaltoi american. În 1912 a început pavarea cu piatră a străzilor centrale ale oraşului Călăraşi. În anul 1925, conform legii privind unificarea administrativă, Călărași capătă statut de centru de plasă cu 47 de sate în componența județului Lăpușna.

În august 1940 autorităţile  sovietice acordă localităţii Călărași statutul de oraș, iar în noiembrie – de  centru raional. În anii celui de-al doilea război mondial orașul Călărași a fost aproape în întregime distrus. După război orașul a fost reconstruit,  căpătînd un aspect contemporan.

[în sus]Economia locală

Potenţialul economic al oraşului Călăraşi este asigurat de 933 agenţi economici, dintre care circa 800 de întreprinderi cu statut de persoane fizice, inclusiv circa 580 gospodării ţărăneşti sau circa 62% din numărul total al agenţilor economici. În oraş activează circa 100 de agenţi economici cu statut de pesoane juridice – circa 10% din numărul total al agenţilor economici.

Unul dintre principalii agenți economici din Călărași este Combinatul de vinuri și produse alcoolice  care are peste 100 de ani, dispune de 4 linii de îmbuteliere cu o capacitate anuală de 1 mln. 350 mii decalitri. Combinatul produce peste 15 feluri de vinuri tari, demidulci și seci, distinse cu numeroase premii şi medalii la concursurile internaționale.  

SA „Codreanca” din Călărași confecționează îmbrăcăminte specială pentru muncitori, medici și bucătari. În câțiva ani ea a ajuns să furnizeze îmbrăcăminte de lucru pentru muncitorii de la uzinele de automobile „BMW”, „Renault”, „Belw”, etc. „Codreanca” dispune de trei secții de cusut, produce un spectru larg de confecții pentru bărbați, femei și copii, întreține legături comerciale cu partenerii din republică, din Italia, Germania, Rusia, Elveția și alte țări.

Fabrica de conserve din Călărași, pusă în funcţiune în anul 1951, cu o capacitate anuală de 69 mln. borcane convenționale, asigură piaţa internă şi exportă sucuri, compoturi, siropuri, magiun, pastă de prune peste hotarele ţării. Fabrica de lapte Călărași “Lapmol” este unul dintre liderii pe piaţa produselor lactate din Republica Moldova, exportînd produsele sale şi în alte ţări. În Călăraşi îşi desfăşoară activitatea combinatul de pîine, SA „ Baza de transport auto nr. 28”, cîteva organizații de construcție.

[în sus]Resurse naturale

Suprafața totală a orașului Călărași este de 4.233 ha, dintre care 2.279 ha sînt terenuri cu destinație agricolă. Structura terenurilor cu destinație agricolă este următoarea: terenuri arabile – 885 ha, culturi multianuale – 881ha (viile – 476 ha, livezile – 404 ha, pășuni și fînețe – 485 ha). Spațiile verzi ocupă 768 ha: pădurile – 732 ha, fîșii de protecție și tufișuri – 36 ha. Bazinele acvatice ocupă 433 ha, dintre care mlaștinile – 128 ha, iazurile – 39 ha.

[în sus]Sfera socială

Sistemul educaţional  din oraşul Călărași include 3 instituții preșcolare, o școală primară, 2 școli medii, gimnaziul „Ion Creangă”, liceul teoretic „Mihail Sadovenu”, Şcoala auxiliară cu o capacitate de 84 locuri și o școală polivalentă cu o capacitate de 308 locuri. Studiile medii de specialitate pot fi obţinute în cadrul colegiului pedagogic „Alexandru cel Bun” cu o capacitate de 517 locuri. În oraș funcționează un centru pentru copii cu dizabilități fizice cu o capacitate de 12 locuri.

Instituțiile de cultură din oraşul Călăraşi sînt reprezentate de Casa de cultură,  Şcoala de arte, o bibliotecă publică cu două filiale, 7 biblioteci școlare și un cinematograf. În oraș funcționează școala sportivă unde copiii au posibilitatea să practice diferite discipline sportive. Orașul dispune de un stadion, 4 terenuri sportive și 12 săli sportive.

Sistemul de ocrotire a include spitalul raional, policlinica, central medicilor de familie.

Comentarii

 (0)
Aici puteţi lăsa comentariul/opinia proprie cu privire la noutatea prezentată pe pagină.
Atenţie! Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta, autentificaţi-vă, vă rugăm.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Oraș
Prima atestare:
1813
Populația:
13756 locuitori

Taraclia este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Taraclia. Amplasat în sudul stepei Bugeacului, pe partea stîngă a rîului Lunguţa, oraşul Taraclia este situat la o distanţă de 161 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului Taraclia constituie 13756 locuitori. Localitatea Taraclia a fost înfiinţată în anul 1813 de colonişti moldoveni, bulgari şi găgăuzi care s-au strămutat din teritoriile de dincolo de Prut şi Dunăre.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.