string(7) "appeals" string(5) "index"
514
1574
1812
5500
1832
1822
1457
1359
1401
1467
80
940
1307

Crezul moldovenilor

7 aprilie 2011
1 2
  • Tineretul şi politica

 • 77. Încadraţi-vă în viaţa obştească, stimîndu-i pe cei vîrstnici şi pe cei, care ne conduc. Societatea poate să se dezvolte fără cataclisme şi revoluţii numai atunci, cînd funcţionează legile (inclusiv şi cele nescrise) şi cînd există un sistem ierarhic de administrare. Respectaţi munca conducătorilor voştri şi îndepliniţi strict sarcinile puse în faţa voastră. Adresaţi-vă către cei vîrstnici după nume şi numele după tată, sau − «Domn (Doamnă)».
 • 78. Nu participaţi la manifestaţiile organizate de cineva împotriva administraţiei alese legitim. Ţine-ţi minte, că în spatele unor astfel de măsuri adesea se ascunde o anumită ţară, mai apropiată sau mai îndepărtată. Dacă aveţi idei „cum ar putea să se dezvolte mai bine Moldova» şi sînteţi activ politic, încadraţi-vă într-un partid politic, susţineţi politicienii constructivi – patrioţi ai ţării noastre. Ţineţi minte, oricare revoluţie şi venirea nelegitimă la putere a unei forțe, pune la îndoială viitorul statului nostru pentru mulţi ani înainte.
 • 79. Opuneţi rezistenţă acelor „revoluţionari”, care organizează manifestări contra organelor puterii de stat, alese legitim. În cele mai dese cazuri în fruntea acestor acţiuni stau reprezentanţii aşa-numitei coloane a cincea – persoane afectate de diferite vicii şi maladii psihice, care se lăcomesc la pomana ţărilor străine interesate, precum şi politicienii vanitoşi şi inculţi, pentru care sensul vieţii este de a fi la putere cu orice preţ. Opuneţi-vă acestor acţiuni, nu vă temeţi de nimic – cu noi este dreptatea, interesele ţării şi ale poporului.
 • 80. Moldoveni, ţineţi minte, că partidele politice, care încalcă Constituţia, legile Republicii Moldova și în mod intenţionat încalcă legislaţia electorală, sînt în afara legii şi merită să fie izgonite de pe arena politică a statului.
 • 81. Fiţi atenţi la votare. Ţineţi minte, ca în sursele mass-media electronice vedem politicieni, imaginea cărora deseori este creată de aşa-numiţii tehnologi politici. Politicienii întotdeauna sînt artişti excelenţi, de aceea această imagine deseori nu are nimic comun cu esenţa adevărată a persoanei, pe care ni se propune să o votăm. Străduiţi-vă să adunaţi mai multă informaţie despre politicianul, care Vă interesează. Astfel de informaţie este destul de multă pe Internet. Criteriile cruciale, care stau la baza estimării politicienilor, sînt : o moralitate înaltă, dragostea veritabilă faţă de ţară şi cetăţenii ei. Fără aceste calităţi nu este posibilă existenţa unui politician profesionist, de folos ţării. Atrageţi atenţia la studiile şi profesionalismul acestor persoane (ce a creat, ce a construit, ce a dezvoltat etc.). Acest fapt este foarte important, fiindcă fără a crea ceva frumos în viaţa cotidiană, este imposibil a crea a ceva frumos şi în ţară. Citiţi-i articolele şi cărţile, dacă le are. Vedeţi ce fel de familie are, cine îi sînt prietenii.
 • 82. Străduiţi-vă nu numai să credeţi îndrumătorilor voştri, dar şi să gîndiţi, să cunoaşteţi, să înţelegeţi şi să intuiţi. Pentru asta am fost înzestraţi de Dumnezeu cu raţiune, subconştient şi suflet, la fel şi cu posibilitatea de a citi şi a primi cunoştinţe. Toate acestea ne ajută să ne orientăm bine în viaţă, dar şi să decidem corect, atunci cînd acordăm încredere liderului politic, spiritual sau cultural. Să crezi trebuie numai în Dumnezeu.
 • 83. Tineri moldoveni, ţineţi minte, o persoană poate exercita o activitate politică eficientă şi de folos ţării sale numai cu condiţia, că are suficiente cunoştinţe, un bagaj spiritual şi experienţă, confirmate de fapte reale. În caz contrar, riscaţi să fiţi subiectul manipulărilor unor unchi străini şi a politicienilor necinstiţi. După cum spun oamenii înţelepţi: „Drumul spre iad este pavat cu intenţii bune”. Ţineţi minte, că nici o ocupaţie nu cere atîta experienţă şi cunoştinţe, ca guvernarea unui stat. Este important nu numai să-i doreşti bine poporului tău, dar şi să ştii ce să faci, cum să faci, cu ce scop să faci, care sînt pericolele şi interesele (externe şi interne) etc. Pentru aceasta este necesar să ai experienţă în business, în producere, în ştiinţă, în serviciile publice, în agricultură, să acumulezi experienţa comunicării şi formării relaţiilor constructive cu oamenii din jur şi mediul înconjurător. Este necesar să devii matur. Numai după aceasta, dacă ai un asemenea scop, îţi poţi începe cariera într-o formaţiune politică sau alta.
 • 84. Politicieni moldoveni, ascultaţi sfaturile străinilor „înţelepţi”, care vin pe la noi, doar ei se străduie sincer să ne ajute. Sfaturile bune urmează a fi luate în consideraţie, dar activaţi aşa, cum este mai bine pentru oamenii şi pentru ţara noastră. Nu sîntem mai prost instruiţi decît străinii, avem destui oameni deştepţi şi pricepuţi, iar problemele noastre – le cunoaştem mai bine.
 • 85. Politicieni – moldoveni, gîndiți-vă la sensul primordial al profesiei voastre: „a îmbunătăţi viaţa alegătorilor, a tinde să-i faceți fericiți pe concetățeni”. Acesta este sensul activității politicianului și întreaga lui activitate trebuie să fie orientată spre realizarea acestui deziderat. Politicienii de altă natură nu pot fi considerați profesioniști în domeniul lor, nu contează cît de profesioniști sînt în aparență, ei merită să fie scoși de pe arena politică.
 • 86.Problema majoră, pe care trebuie să o soluţioneze ţara noastră la etapa actuală, este reunirea cu Transnistria şi păstrarea integrităţii teritoriale a statului nostru pe viitor. Acest fapt va duce la soluţionarea multor altor probleme şi va da un impuls enorm dezvoltării teritoriilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Politica statului în toate domeniile urmează a fi orientată spre atingerea acestui scop. Nu există nici un lucru mai important în politica externă, decît unirea ţării, de aceea imitarea activităţii în această direcţie este o crimă gravă contra statului şi întregului popor moldovenesc.
1 2