string(7) "library" string(8) "document"
82
1310
300
1401
1775
1574
1639
1457
1391
1359
1307
1504
1822

Epitaful

Tânără, frumoasă, soaţă credincioasă,
Şi maică duioasă au fost cât trăi;
Şi tocmai ca floarea, ce o arde boarea,
Pe a sa mlădiţă
Căzu şi pieri
Amata Tincuţă.