string(7) "library" string(8) "document"
1457
300
1822
5500
1832
1466
80
1476
1646
1467
1775
1475
1574

Ciudată asemănare

Un tînăr plin de fumuri se întorcea de la şcolile cele mari, de unde unii, vorba ceea: boi merg şi vaci se întorc.

În drumul său spre căminul părintesc, se opreşte într-un sat şi trage la un birt sărăcuţ, ca de obicei în părţile noastre.

Bărbatul fiind dus la lucru, nana Fira avea să îngrijească de toate cîte se ţin de o casă ţărănească întreagă, vorba crişanului, şi pe deasupra să poarte de grijă şi de oaspeţi.

Studentul, colea, începe să ceară cîte în lună şi în soare; cugeţi că nu se află în birt la „Nana Fira din Tătăreşti”, ci te miri în care cetate, unde la o seamă de oameni în birt le stă steagul şi aleargă ca prisnelul - parcă strechea îi apucă - îndată ce se arată o faţă streină. La nana Fira, dimpotrivă, birtul pentru ea e numai a şeptea roată la car. Studentul a fost din cale-afară nemulţămit.

— Şi de unde atîta mojicie ? zice el mîhnit pînă dincolo; ştii dumneata că eu sunt un om ce m-am adăpat la izvorul ştiinţei, în două, înţelegi, în două din cele mai mari şcoli ale lumii, şi sunt dobă de carte? Un om ca mine nu poate fi mulţămit iac-aşa, numai cu a şeptea zamă de chisăliţă.

— A fi! răspunde nana Fira, iau învăţătură de la un blăstămat de viţel al nostru. Pînă mai amuş vro două-trei luni sugea la mamă-sa numai, şi puteai să răzbeşti cu el. De atunci am dat a-l apleca la două vaci. Acum să-l vezi, n-ai crede. S-a făcut, mă rog, un juncateu lehamite de mare, şi mîne-poimîne o să iese din el un bou de n-o să-l încapă uşa curţii.

Studentul a rămas ca trăsnit şi ba să-ţi mai poată îndruga o singură vorbă.