string(7) "library" string(8) "document"
1822
1385
1307
1300
300
1476
1574
514
1639
1401
1466
1310
1467

Hram să fie!

Un boier zgîrcit avea obiceiul ca la masă să mănînce totdeauna numai jumătate de ou. Ca pentru toată lumea, veni şi pentru dînsul ziua de hram. Musafiri aleşi începură să-i curgă din toate părţile. După dulceaţă, slujnica se gîndi să puie masa. Avea bucătăreasa pregătite de toate şi pentru toţi, dar boierul era ştiut că mînca jumătate de ou. Îi veni numaidecît în minte slujnicii că la o masă aşa de mare n-o să aibă boierul cinste cu jumătate de ou pe farfurie, şi dădu fuga să-l întrebe:

- Cuconaşule, azi e hram, aveţi musafiri, cum să vă pun la masă ? Tot jumătate de ou ? Dacă n-ar fi hram...

Boierul rămase gînditor, puse mîna la tîmplă, se gîndi lung şi zise hotărît:

- Apoi, dacă-i hram... încaltea hram să fie ; pune-l întreg!