Mergi spre compartimentul: Natura şi turismul
15 iunie 2024, 15:00 Natura şi turismul views 71995
Defileul Buzdugeni – o comoară turistică (Foto)
15 iunie 2024, 15:00 Natura şi turismul views 71995

Defileul Buzdugeni – o comoară turistică (Foto)

La distanţa de 224 km de Chișinău şi la 22 km de oraşul Edineţ se află satul Buzdugeni, care face parte din comuna Burlăneşti.

 Satul se întinde pe malul rîului Racovăţ, afluent al Prutului. Conform mărturiilor scrise satul a fost fondat în anul 1672. Cu toate acestea, numeroase săpături arheologice efectuate prin aceste locuri demonstrează că cu mult înainte de această dată pe acest loc a fost o aşezare şi există motive să credem, că lîngă locul unde este situat satul a fost un alt sat care a fost fondat în anul 1400. Arheologii îl numesc Buzdugenii Vechi.

Mai mult decît atît − săpăturile arheologice ne permit să afirmăm că în una din peşterile versantului drept al Defileului Buzdugeni din apropierea satului s-au păstrat urmele unei aşezări permanente a omului neolitic cu vîrstă de aproximativ 40 de mii de ani.

Un pic mai jos de sat spre rîul Racovăţ se află unul din monumentele naturale ale Moldovei − Defileul Buzdugeni, pe fundul căruia curge rîuleţul Racovăţ, care a săpat în milioane de ani defileul însuşi în masivul de toltre. Aceasta este cel mai adînc defileu din Republica Moldova, adîncimea sa depăşeşte 200 m. Defileul are o lungime de aproximativ 1 km. Deosebit de pitoresc este versantul său drept, pe care cresc arbuşti, ierburi şi flori, toate acestea împreună cu proeminenţele stîncilor multicolore acoperite cu muşchi şi licheni, creează o impresie de neuitat.

Versantul stîng al defileului este supus surpărilor permanente, în rezultatul cărora malurile rîului Racovăţ şi albia sa sînt parcă presărate cu numeroase stane de calcar, care se sfarmă. În cîteva locuri, aceste surpări creează parcă bare şi ca rezultatul de pe pantele defileului se poate auzi cum curge apa, care trece de obstacolele create în calea sa.
 
În interiorul versantul drept, la circa 10 m de la vîrful său se află faimoasa peşteră neolitică de formă rotundă cu o adîncitură uşoară în partea sa dreaptă. Peştera este păzită de influenţa intemperiilor atmosferice externe, este aproape invizibilă chiar de pe versantul opus al defileului. Peştera este foarte atent săpată în stînca de toltre şi s-a păstrat aproape în întregime. Puteţi ajunge la ea pe o cărăruşă îngustă, şerpuitoare de-a lungul cornişei stîncii. Este ascunsă atît de iscusit, că dacă nu ştiţi despre ea, este aproape imposibil să o găsiţi.

Partea de jos a defileului, adică valea rîului Racovăţ, este aproape lipsită de vegetaţie, cu excepţia a cîtorva grupuri de salcii, aplecate deasupra rîului. În schimb panta şi vîrful defileului surprind prin bogăţia lumii vegetale. Aici puteţi găsi specii rare de flori, incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, de aceea turiştilor care vizitează aceste locuri le-am recomanda să nu rupă şi să nu calce în nici un caz, plantele ce cresc aici.

Împrejurimile defileului sînt, de asemenea, foarte pitoreşti. Rîul Racovăţ este foarte frumos, curgînd prin defileu şerpuieşte asemenea unei panglici argintii în direcţia unui alt defileu cunoscut Defileul din apropierea satului Brînzeni. Mai trebuie să menţionăm, că mai sus de satul Racovăţ, de lîngă satul Gordineşti, se mai întinde încă un defileu, monument al naturii Ocolul silvic „La Castel”. Astfel, în albia rîului Racovăţ, pe parcursul a numai 20-25 km puteţi vizita şi admira deodată 3 monumente naturale de neuitat.

Defileul Buzdugeni, Edineţ - album foto

Cuvinte cheie:

natura , localitati , Moldova , turism

Comentarii

 (0)
 
*
Cel puţin 3 caractere, doar litere latine

*
Cod Antispam:

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
sec. XX
Populația:
386 locuitori

Mincenii de Sus este un sat din cadrul comunei Mincenii de Jos, raionul Rezina. Satul este așezat pe un platou cu înălțimea de 273 m. Mincenii de Sus este situat la o distanță de 30 km de orașul Rezina și la 84 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 386 de oameni. Satul Mincenii de Sus a fost înființat la mijlocul secolului al XIX-lea.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.