Trubeţkoi Boris

Trubeţkoi Boris ‒ critic, filolog, doctor în filologie, profesor universitar.

Născut la 28 iunie 1909 în oraşul Voronej, Rusia. A avut o copilărie şi o adolescență deloc uşoară, tatăl lui a fost supus represaliilor, iar odată ce purta stigmatul apartenenţei unei „clase străine puterii", i-a fost foarte greu să se afirme în viață.

În anul 1937 absolveşte Universitatea de Stat din Voronej, lucrează la Casa-muzeu „A. S. Puşkin" de la Leningrad, în timpul blocadei s-a aflat o perioadă la Leningrad, după care a fost evacuat în Siberia, a învins tuberculoza.

În anul 1944 se mută cu traiul în Republica Moldova, ocupîndu-se de istoria tiparului în Basarabia și a relațiilor literare moldo-ruse. În același an, în Chișinăul care fusese eliberat de curînd, Boris Trubeţkoi în baza documentelor, planurilor vechi ale oraşului, dar şi cu ajutorul celor mai bătrîni locuitori, găsește printre ruine fosta casă a negustorului Naumov, unde a locuit pe durata exilului poetul Alexandru Pușkin. Peste jumătate de an, în ianuarie 1945, în ziarul „Moldova Sovietică" a fost publicat primul articol al lui Trubeţkoi „Pușkin la Chișinău" ‒ astfel a fost pus începutul creaţiei întregii lui vieți ‒ a cărţii „Puşkin în Moldova", care a fost retipărită de mai multe, fiind suplinită cu informaţii suplimentare. Au fost găsite fonduri pentru restaurarea clădirilor distruse, iar deja la începutul lunii februarie 1948 Casa-muzeu „A. S. Puşkin" şi-a deschis uşile pentru vizitatori. Primul lui director a devenit B. Trubeţkoi (de facto era director, începînd cu anul 1947). Iniţiativa de a restabili fosta moșie Ralli de la Dolna aparţine lui B. Trubeţkoi, lucru care i-a reuşit. El este considerat unul dintre cei mai mari cercetători ai operei lui A. S. Pușkin, în special, a perioadei petrecute de poet la Chișinău.

A fost secretar executiv al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.

Pe parcursul anilor 1954-1975 a fost profesor de limba rusă la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat, în anul 1971 primeşte titlul de doctor în Științe Filologice, iar în anul 1974 ‒ cel de profesor, începînd cu anul 1980 ocupă postul de şef al Catedrei de literatură rusă de la Universitatea de Stat.

A scris circa două sute de lucrări științifice. Contribuția lui la dezvoltarea științei, jurnalismului a fost apreciată, fiind distins cu titlul de „Lucrător emerit al culturii" din republică.

A fost prieten și a corespondat cu oameni notorii ai timpului său, era pasionat de fotbal.

B. Trubeţkoi s-a stins din viaţă în anul 1998. A fost înmormîntat la Cimitirul Central din capitală (din str. Armenească). Pe monumentul lui de la cimitir sînt gravate versuri din opera lui Puşkin.

Filmografia:

„Puşkin în Moldova", 1982 ‒ documentar, în colaborare cu A. Codru

Opere:

„Din istoria presei periodice a Basarabiei" (1854-1916) («Из истории периодической печати Бессарабии (1854-1916)» Chişinău 1968,
„Tvoiei molvoi napolen sei predel..."(«Твоей молвой наполнен сей предел...»), Chişinău 1973,
„Conexiunea timpurilor. Probleme de estetică, critică, jurnalistică".(«Связь времен. Проблемы эстетики, критики, журналистики»), Chişinău, 1978.
„Puşkin în Moldova", Chişinău, (7 ediţii).

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitalei exită în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1910-1918
Populația:
422 locuitori

Balanul Nou este un sat din cadrul oraşului Rîşcani, raionul Rîşcani. Localitatea se află la distanța de 6 km de orașul Rîșcani și la 184 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 422 de locuitori. Satul Balanul Nou a fost întemeiat în anii 1910 - 1918.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.