Materiale din compartiment: Galeria foto |

Popescu Ecaterina

Ecaterina Popescu – meșter popular, specializată în țesutul covoarelor, membră a Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, fondatoarea Complexului de Meşteşuguri "Artă Rustică".

Născută la 4 aprilie 1954 în satul Clişova Nouă, raionul Orhei, Republica Moldova. Dragostea pentru culoare, covoare, țesut a moștenit-o de la bunica și mama ei, Elizaveta Anghel. De cînd se ținea minte în casa lor stătea războiul de țesut, la care lucrau bunica și mama ei, micuței Ecaterina îi plăcea nespus de mult să tragă cu degetele de ațe, la început era un joc pentru ea, ca apoi pe la vîrsrta de 10 ani să înceapă să practice țesutul. De obicei, țeseau iarna la lumina lămpii, iar munca era cu atît mai interesantă cu cît ornamentele ieșeau inedite, dar mai cu seamă, pentru poveștile de viață depănate de bunica și mama în timpul lucrului.

Ecaterina Popescu, învață la școala din stat, apoi își continuă studiile la Şcoala Pedagogică din oraşul Orhei, iar mai tîrziu la Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi. Activitatea de muncă și-o începe întîi în calitate de profesoară la clasele primare, apoi devine şefa Grădiniţei din satul Clişova Nouă, este aleasă în funcția de primar al satului Clişova Nouă, activează în calitate de director al Centrului Educaţional de pe lîngă Școala Primară din satul Fedoreuca, iar în anul 2013 fondează Centrul de Meşteşuguri "Artă Rustică" din satul Clişova Nouă, raionul Orhei, pe care îl conduce pînă în prezent.

A urmat mai multe stagii de calificare în cadrul:

- Ministerului Ştiinţei şi Educaţiei „Managementul în învăţămînt", 2001;

- USAID Bizpro Moldova "Oportunităţi în afaceri", 2003;

- SABIT (Statele Unite ale Americii) „Rolul femeilor rurale în dezvoltarea businessului prin producerea articolelor meşteşugăreşti tradiţionale", 2006;

- Administrarea domeniului meşteşugăritului în cadrul „Parteneriatului Româno-german"- Camera Meşteşugurilor din Koblenz, Germania, anul 2007;

- Metoda Cadrului Logic - instrument de elaborare şi analiză a proiectelor, Credo, anul 2007;

- Activitatea ONG-urilor din domeniul Culturii, Institutului Cultural Polonez din Bucureşti, anul 2015;

Meşterul popular Ecaterina Popescu a realizat diverse proiecte şi s-a implicat activ în activităţi de voluntariat, fiind membră a Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova (de la fondarea organizaţiei - 1993), preşedinte al Asociaţiei Obşteşti regionale "Femeia Rurală", membră a Comisiei de Expertiză Tehnică de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie din Moldova, membră a Consiliului Uniunii Meşterilor populari din Moldova, membră a Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova şi România.

În anul 2000 înființează Organizaţia Obştească "Femeia Rurală", în scopul „revalorificării și promovării meşteşugurilor populare ca oportunitate economică în localităţile rurale".

Ecaterina Popescu este fondatoarea Complexului de Meşteşuguri „Artă Rustică" din satul Clişova Nouă, raionul Orhei. Centrul are mai multe obiecte: Centrul de instruire în domeniul meşteşugurilor; Întreprinderea meşteşugărească, Muzeul Clișova Nouă „Tradiţiile populare ale satelor din Lunca Răutului", Sala de expoziţie permanentă, Ansamblul de dans popular „Lăstăraşii",

Centrul „Artă Rustică" este dotat cu literatură de specialitate, echipament şi utilaj necesar pentru însuşirea a mai multor genuri de meşteşuguri, în special, ţesutul artistic al covoarelor tradiţionale, fiind la dispoziţia tuturor doritorilor de a cunoaşte şi însuşi această artă. În cadrul Centrului activează mai multe meşteriţe, care practică ţesutul covoarelor, broderia artistică, croşetatul, ţesutul orizontal.

Ecaterina Popescu a elaborat şi a autorizat la Ministerul Educaţiei 3 programe de studiu (curriculum) și 3 ghiduri pentru doritorii de a studia arta ţesutului şi broderiei, bazîndu-se pe experiența acumulată și tradițiile strămoșești moștenite. Un loc aparte în aceste lucrări îl ocupă „Ornamentica în covorul secolelor XVIII-XIX", descifrînd pe paginile acesteia circa 70 de motive preluate de pe modelele de covoarele vechi. A pregătit și recalificat un grup de meşteriţe, cu care ulterior a reprodus cele peste 70 de motive prelucrate în diferite articole sub formă de covoare, covorașe-suvenire, păretare şi alte obiecte cu ţesătură gen-covor, inspirate din covorul autentic şi tehnicile vechi de executare. Organizează, sistematic, ateliere de creaţie, la care atît meşteriţele din republică, cît și toți doritorii pot învăţa vechile tehnici de vopsire a lînii cu coloranţi naturali, dar şi arta ţesutului artistic.

Ecaterina Popescu este participantă activă atît la expoziţiile naţionale și internaţionale, promovînd insistent covorul tradiţional. Covoarele reproduse şi ţesute de meşteriţele din Clişova Nouă au fost expuse în cadrul expoziţiilor din: Germania, România, Bulgaria, Rusia, Bratislava, Italia etc.

A participat cu o colecţie impunătoare de lucrări, inclusiv, copii, dar şi lucrări de autor la Tîrgul Naţional al Covorului cu genericul „Covorul Dorului", ediţia I şi II.

Ecaterina Popescu a lansat şi organizat cele două ediţii ale Festivalului „Frumos Covor Basarabean", în satul Clişova Nouă, raionul Orhei în anii 2013, 2015.

Premii și titluri:

- Diploma Ministerului Culturii al Republicii Moldova „Pentru merite deosebite în promovarea culturii", Chişinău.
- Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii şi Cultelor, a Institutului Cultural Român „Pentru străduinţă şi performanţele obţinute în conservarea şi valorificarea tradiţiilor culturale din domeniul artelor plastice", Sibiu, 2008.
- Diploma de onoare a Ministerului Culturii şi Turismului Republicii Moldova, a Uniunii Meşterilor Populari din Moldova „Pentru cel mai reprezentativ Centru de Meşteşuguri din Moldova", anul 2008.
- Diploma de Gradul I a Guvernului Republicii Moldova „Cel mai bun întreprinzător - deţinător de patentă din domeniul meşteşugurilor populare" în cadrul Expoziţiei-for „Micul Bussines", anii 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
- Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova, a Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO, pentru participarea la Expoziţia „Meşteşuguri artistice la standarde UNESCO", anul 2011;
- Diplome de merit ale Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, ale Centrului Naţional de Creaţie ca învingător la concursurile „Cel mai bun meşter al genului" în cadrul Expoziţiei Naţionale „Tezaur", consecutiv, în anii 2005-2012
- Premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova „Isidor Burdin", în domeniul patrimoniului imaterial pentru anul 2014.

Ecaterina Popescu promovează tradiția țesutului covoarelor tradiționale moldovenești, vopsitului cu produse naturale și investește cultivîndu-i tinerei generații dragostea pentru covorul autentic, pentru muncă, tradiții, în general, căci dînsa este sigură că doar astfel le putem salva și face să perpetueze.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1918
Populația:
672 locuitori

Moldoveanca este un sat din cadrul comunei Logofteni, raionul Făleşti. Localitatea se află la distanța de 10 km de orașul Fălești și la 148 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 672 de oameni. Satul Moldovenca a fost întemeiat în anul 1918.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.