15 iulie 2024, 20:32 views 31382

Tătărăşti, raionul Străşeni

Statut:
Sat
Prima atestare:
1528
Populația:
1498 locuitori

Tătăreşti este un sat şi comună din raionul Străşeni cu o suprafaţă de circa 1.03 kilometri pătraţi, și perimetrul de 5.84 km. Tătăreşti este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Satul  la o distanță de 12 km de orașul Strășeni și la 35 km de Chișinău.

[în sus]Populația

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 1498 de oameni, dintre care 48.06% - bărbaţi și 51.94% - femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului este următoarea: 98.80% - moldoveni, 0.53% - ucraineni, 0.47% - ruşi, 0.07% - găgăuzi, 0.13% - alte etnii. În satul Tătăreşti au fost înregistrate 473 de gospodării casnice la recensămîntul din anul 2004, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.2 persoane.

[în sus]Istoria localitații

Prima atestare documentară a satului Tătărești din ținutul Orhei se regăsește într-un hrisov al lui Petru Rares din 1 martie 1528. Satul Tătărești este un sat de răzeși, care treptat își înstrăinează cotele părți din sat, fiind constrînși de vicisitudinile timpului. Următoarea mențiune a satului datează din 6 martie 1570, cînd este întărită vînzarea unei părti din Tutoveni lui Anton Neghină. În 1640 vornicul Ionașcu Rusu cumpăra părți din Tătărești de la Ionașcu și Iosif Grozav. La 1656 Badiul dascălul și Donciul visternicelul cumpără părți din satul Tătărești de la răzeșii din partea locului. În 1677 Dumitrașcu, feciorul Gligăi din Lunca Mare, dăruia lui Ștefan Spătarul, feciorul lui Constantin Clucerul, părțile sale de moșie din Tătăresti. Urmașii acestuia stăpîneau jumătate de secol mai tîrziu părți din satele Tătărești, Gălești, Drăgușeni, Voinova, toate în ținutul Orhei.  Începînd cu finele secolului al XVIII-lea spătarului Manolachi Donici cumpără pe părți întreaga moșie  Tătărești  devenind către 1814 unicul proprietar al satului. Fiica lui Manolachi Donici, Ruxandra Rosseti, moștenește moșia de la Tătăresti, pe care în anul 1823 o lasă moștenire fiului său, Ștefan Rosseti.

În anul 1835 la Tătărești sînt înregistrați 497 de locuitori. La 1849 localitatea Tătărești cu 124 familii si 24 burlaci este cumpărată de frații Inglezi de la Ștefan Rosseti. Boierii Inglezi  cultivă la Tătărești tutun și viță de vie, obținînd la la expoziția internațională din Londra mica medalie de aur - pentru vinurile din Tătărești, și marea medalie de bronz, - pentru tutun. În 1870 la Tătărești sînt înregistrate 100 de case, circa 500 de locuitori care aveau în proprietate 29 de cai, 190 de vaci și 423 de oi și capre. La începutul secolului XX satul avea 117 case și 942 de locuitori. Pe la 1795 la Tătărești a fost ridicată din lemn și sfințită biserica cu hramul Sf.Arhangheli  Gavriil și Mihail. Pe lîngă biserică activează școala primară de 4 clase. În anul 1910 comunitatea începe construcția unei noi biserici, din piatră.  Conform datelor anului 1923 la Tătărești sînt fixate 300 de gospodării, 1135 de locuitori, o gospodărie boierească, o moară de vînt, scoală primară mixtă, biserică ortodoxă, primărie, postă. Mărindu-se numărul populației satului a apărut necesitatea extinderii școlii, care în 1938 beneficiază de două edificii din piatră și cancelarie. Tot ăn acest an sînt ridicați din piatră pereții noii biserici.

În anul 1950 populația satului Tătăresti număra 654 locuitori. Gospodăria colectivă din localitate dispunea de 41 ha de viță de vie,  54 de vite, 12 cai, o moară mecanică, o oloiniță, o fierărie. În anul 1969  se formeaza sovhozul-fabrică „Tătăresti”, specializat în viticultură și vinificație. În 1975 gospodăria dispunea de 48 de tractoare, 15 autocamioane, 5 combine. Odată cu succesele înregistrate în activitatea sovhozului-fabrică „Tătăresti”, în localitate apar noi obiective de menire socială: școala de 8 ani, biblioteca publică, punctual medical, atelierul de deservire socială, oficiul poștal, grădinița, ospătăria, magazine.

La 4 august 1992 biserica din sat, reconstruită, a fost sfințită cu hramul Sf. Maria Magdalena.

[în sus]Sfera socială

În satul Tătărești își desfășoară activitatea o instituție preșcolară, Gimnaziul, biblioteca publică, sala de festivități. În localitate decenii la rind au activat cercul de dansuri, ansamblul instrumental, fanfara, corul de 50 de persoane. În anul 1969 în localitate se formează echipa de fotbal, care timp de două decenii a deținut întîietatea la fotbal în raionul Strășeni. În Tătărești a fost format și activează Consiliul local pentru Copii și Tineri.

Datorită activismului administrației publice locale în anul 2002 Gimnaziul Tătăresti a beneficiat de un grant în sumă de 75 000 $ din partea FISM pentru reparația acoperișului și a încălzirii în gimnaziu; în anul 2003 grădinita de copii a beneficiat de un grant de 30 000 euro pentru efectuarea lucrărilor de reparație în grădiniță. Biblioteca publică a beneficiat de două granturi pentru achiziție de carte pentru extinderea serviciilor de bibliotecă. La Tătăresti este constituit. 

În Satul Tătărești, cetățenii, în parteneriat cu administrația locala, au amenajat Centrul de Reabilitare și Integrare Sociala a copiilor cu disabilități „Incluziune”, oferindu-le copiilor servicii sociale de calitate, evitînd plasarea lor în instituții rezidențiale. Această realizare s-a învrednicit de un premiu în cadrul Programului Bunelor Practici implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în parteneriat cu Ministerul Administrației Publice Locale și finanțat de către Consiliul Europei.

Comentarii

 (0)
Aici puteţi lăsa comentariul/opinia proprie cu privire la noutatea prezentată pe pagină.
Atenţie! Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta, autentificaţi-vă, vă rugăm.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1430
Populația:
1559 locuitori

Bolohan este un sat şi comună din raionul Orhei. Bolohan este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 8 km de orașul Orhei și la 51 km de Chișinău. Satul Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1559 de oameni. Bolohan a fost menționat documentar în anul 1430.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.