29 mai 2024, 17:04 views 49233
Materiale din compartiment: Toate noutăţile | Galeria foto |

Ţarigrad, raionul Drochia

Statut:
Sat
Prima atestare:
1795
Populația:
4655 locuitori

Ţarigrad este un sat şi comună din raionul Drochia. Satul are o suprafaţă de circa 4.46 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 9.74 km. Ţarigrad este unicul sat din comuna cu acelaşi nume și este situat la 4 km de orașul Drochia și la 160 km de Chișinău.

[în sus]Populația

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 4655 de oameni, dintre care 48.25% - bărbaţi și 51.75% - femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului este următoarea: 98.90% - moldoveni, 0.49% - ucraineni, 0.43% - ruşi, 0.02% - găgăuzi, 0.13% - ţigani, 0.02% - alte etnii.

În satul Ţarigrad au fost înregistrate 1566 de gospodării casnice la recensământul din anul 2004, iar mărimea medie a unei gospodării era de 2.9 persoane.

[în sus]Istoria localitații

Satul Ţarigrad a fost atestat documentar pentru prima dată la 27 iulie 1795 sub denumirea de Corbu, iar în 1859 - Valea Ţarigradului, cu un număr de 943 locuitori. Primii locuitori care s-au așezat pe moșia satului au fost țăranii din Paustova și Ojova. Nu întîmplător majoritatea localnicilor poartă numele Postovanu și Ojovanu. O parte a moșiei satului se afla în proprietatea unui boier grec, căruia localnicii i-au spus „grecul de la Țarigrad”. Se presupune că de aici se trage și denumirea satului, de altfel unicală.

În anul 1892 în sat  a fost construită biserica cu hramul „Sf. Alexandru Nevski”.

În anul 1945 denumirea satului a fost schimbată în Glavan, devenins sediul gospodăriei colective „Boris Glavan” specializată în cultivarea cerealelor, a culturilor tehnice, pomicultură, creșterea animalelor.

În anul 1990 s-a revenit la vechea denumire a satului, Țarigrad.

[în sus]Resurse naturale

Suprafaţa satului Țarigrad este de 4065,33 ha, dintre care 2882 ha fac parte din fondul funciar, iar 4 ha sunt acoperite de fîşii forestiere. Deasemenea, din categoria resurselor naturale ale satului fac parte cele 5 iazuri din localitate, r. Răut şi o carieră de lut de însemnătate locală.

[în sus]Economia locală

Prin decizia Guvernului R.Moldova din 21.12.2010 în satul Țarigrad va fi creat un Parc industrial pe un teren cu o suprafaţă de 13,49 ha. Întreprinderea "Bioenergagro" intenţionează, în cadrul parcului, să implementeze un proiect concret privind construcţia uzinei de producere a gazului din biomasă. Capacitatea de proiect anuală a uzinei va fi de 16 mln metri cubi de gaze şi acestea vor fi utilizate în economia naţională, prin sistemele de gazificare existente. Astfel, realizarea proiectului sus-menţionat va avea drept consecinţă micşorarea dependenţei de importul de gaze şi majorarea securităţii energetice a R. Moldova şi va contribui la asigurarea, pînă în anul 2020, a producerii unui cuantum de 20% de energie din surse regenerabile, din volumul energiei provenite din surse tradiţionale, sporirea securităţii ecologice, precum şi altor obiective stipulate în Legea energiei regenerabile.

Concomitent, va fi obţinut un produs secundar - bioîngrăşăminte, în cantitate anuală de 60 000 tone. Numai implementarea acestui proiect investiţional va crea în intravilanul parcului circa 100 locuri noi de muncă cu salariul mediu lunar de 400 de euro. Achitarea salariilor angajaţilor va genera defalcări obligatorii la bugetul de stat de 15 mii de euro lunar sau 180 mii euro anual.

Totodată, în sectorul agrar vor fi implicate circa 350 persoane care se vor ocupa de cultivarea biomasei, utilizate ca materie primă pentru producerea gazelor.

[în sus]Sfera socială

Localitatea dispune de căi de comunicaţie de însemnătate locală, cum ar fi autostrada Drochia-Țarigrad, sectorul de cale ferată, conducta de gaz Moldovatransgaz.

În satul Țarigrad sînt amplasate o serie de obiective de menire socială: liceu, gimnaziu, şcoală auxiliară-internat, 2 grădiniţe de copii, farmacie, oficiul medicilor de familie, casa de deservire socială, fabrica de conserve, 9 unități comerciale.

Comentarii

 (0)
Aici puteţi lăsa comentariul/opinia proprie cu privire la noutatea prezentată pe pagină.
Atenţie! Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta, autentificaţi-vă, vă rugăm.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1907
Populația:
557 locuitori

Bahu este un sat din cadrul comunei Săseni, raionul Călăraşi. Satul Bahu se află în valea rîulețului Bahu, afluent stîng al rîului Cula, la distanţa de 40 km de orașul Călăraşi și la 69 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 557 de oameni. Localitatea este menționată documentar în anul 1907.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.