Ştefan Lăcustă

Ştefan Lăcustă a domnit în Moldova în perioada 1538-1540. A primit porecla de Lăcustă chiar de la contemporanii săi şi ea se datorează unei pustiitoare invazii de lăcuste care a lovit Moldova. Ştefan Lăcustă este nepotul lui Ștefan cel Mare, căsătorit cu Margaretta Dragffy, fiica Voievodului Transilvaniei. Este primul domnitor moldovean numit de turci, fără consultarea Sfatului domnesc. Ștefan Lăcustă este primul domnitor după instaurarea dominaţiei turceşti asupra Moldovei.

Tot atunci, în 1538, otomanii au ocupat Tighina, transformînd-o în raia şi rebotezînd-o Bender. Turcii au pus stăpînire şi pe Basarabia (=Bugeac), aşezînd aici pe tătari. Unii boieri mai cutezători au acționat şi într-o noapte steagurile boiereşti în frunte cu boierul Cozma au trecut Tighina prin foc şi sabie, măcelărind garnizoana otomană.

Domnitorul încercase să se aproprie de boierii care-l trădaseră pe Petru Rareş dar încercarea lui fusese zadarnică deoarece nu era iubit pentru că nu se opusese ciuntirii hotarelor Moldovei.

Cronicile spun că domnitorul devenise un om aspru, decapitând boieri la ospețe. Unii dregători au luat calea pribegiei în Transilvania. Atitudinea slugarnică faţă de Poartă, purtarea duşmănoasă faţă de boieri au atras ura lor.

Boierii s-au răsculat şi l-au ucis pe Lăcustă în foişorul palatului său din Suceava, în timp ce dormea în noaptea de 20-21 decembrie 1540.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1529
Populația:
4601 locuitori

Măgdăceşti este un sat şi comună din raionul Criuleni. Măgdăceşti este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Satul este situat la o distanţă de 38 km de oraşul Criuleni şi 12 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia la nivelul comunei Măgdăceşti constituie 4601 oameni. Satul Măgdăceşti este atestat pentru prima dată într-un document datat cu 9 martie 1529.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.