19 april 2024, 05:29 views 11808415

Russian - Moldovan/Romanian dictionary

Enter the word to be translated
From the language: Russian
To: Moldo/Romanian

Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați.


 -  Highlighted words are Moldavian
 -  Highlighted words are Romanian.
 -  Highlighted words are common

Dictionary

абажур м. abajur, taier (al unei lămpi)
абандон м. părăsire, lepădare, abandonare, renunţare
аббат м. abate
аббатиса ж. abatesă
аббатство с. abație
аббревиатура ж. prescurtare, abreviatură
абзац м. alineat
абитуриент м. abiturient, candidat la admitere
абонемент м. subscriere, abonament
абонент м. subscris, abonat
абонировать гл. a subscrie, a abona
абордаж м. abordaj
абориген м. aborigen
аборт м. avort, chiuretaj
абрек м. abrec, războinic oset (ist.)
абрикос м.
  1. abricos, cais (pom)
  2. abricoasă, caisă (fruct)
абрикотин м. abricotină, lichior de caise
абсолютный прил. desăvîrşit, absolut, complet
абсорбент м. absorbant
абсорбировать гл. a absorbi
абстрактный прил. abstract
абстракционизм м. abstracţionism
абстракция ж. abstracţie
абсурд м. prostie, absurditate, stupiditate
абсцесс м. buboi, absces, flegmon
абсцисса ж. abscisă (geom.)
абхазы мн. abhazi
авангард м. avangardă
авангардизм м. avangardism
аванс м. arvonă, avans, acont
авансирование с. arvonire, avansare, acontare
авантюра ж. acţiune riscantă, aventură
авантюрист aventurier
авария ж. accident, avarie, pană
август м. august
авиабаза ж. bază aeriană
авиабензин м. benzină de avion
авиабилет м. bilet de avion, tichet de avion
авось нареч. poate, la noroc, cumva, s-ar putea, la întâmplare
авоська ж. plasă, sacoşă, neţ
аврал м. avral (mar.)
австрийцы мн. austrieci
австро-венгерский прил. austro-ungar
автобаза ж. bază auto, unitate de exploatare auto
автобиография ж. autobiografie, CV
автоблокировка ж. blocaj automat, blocare automată
автобус м. autobuz, autocar
автовесы м. cîntar automat
автовокзал м. autogară, gară auto
автозаправка ж. benzinărie, staţie peco
автоинспекция ж. inspectorat auto
автокатастрофа ж. accident rutier
автоклуб м. club auto
автоколонна ж. coloană de automobile
автокран м. autocran, macara automobilă, macara autopropulsată
автолюбитель м. şofer amator
автомагистраль ж. autostradă, autoban
автомат м. automat (dispozitiv)
автоматизировать гл. a automatiza
автомашина ж. automobil, maşină, autoturism
автонарушитель м. infractor auto, contravenient auto
автономия ж. autonomie
автоперевозка ж. transport auto
автопогрузчик м. autoîncărcător, autostivuitor
автореферат м. autoreferat, rezumat
авторитет ж. autoritate
авторство с. calitatea de autor, paternitate
авторучка ж. stilou, stilograf
автостоп м. autostop
автотранспорт м. transport auto
автохтон м. băştinaş, autohton, indigen
агава ж. agavă (bot.)
агат м. agat (miner.)
агентура ж. agentură, reţea de agenţi
агитатор м. agitator
агитпоезд м. tren de agitaţie, caravană de agitaţie
агрегат м. agregat
агрессивный прил. agresiv, violent
агрессия ж. agresiune
агробаза ж. bază agricolă, staţiune agricolă
агроном м. agronom, inginer-agronom
агротехник м. agrotehnician, subinginer-agronom
агрофирма ж. firmă agricolă, întreprindere agricolă
агроэкология ж. agroecologie, ecologie agricolă
ад м. iad, gheenă, infern
адаптация ж. deprindere, adaptare, acomodare
адаптироваться a se deprinde, a se adapta, a se acomoda
адекватный прил. potrivit, adecvat, corespunzător
адепт м. părtaş, adept, susținător
аджарцы мн. adjari
администратор м. administrator
администрация ж. administraţie, conducere
администрировать гл. a administra, a conduce
адоптировать гл. a înfia, a adopta
адреналин м. adrenalină
адрес м. adresa
адресат м. adresant, destinatar
адресовать гл. a adresa
адский прил. de gheenă, diavolesc, infernal, diabolic
адъютант м. aghiotant, adjutant
1 2 3 4

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1597
Populația:
1077 locuitori

Petreni este un sat şi comună din raionul Drochia. Din componenţa comunei fac parte localităţile Petreni și Popeștii Noi. Localitatea se află la distanța de 23 km de orașul Drochia și la 165 km de Chișinău La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 1077 de oameni. Satul Petreni a fost menționat documentar în anul 1597.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.