04 july 2011, 10:37 views 194299

Strategia de dezvoltare a unui stat de drept în Republica Moldova

În prezent, tendinţa dezvoltării statalităţii în lume pe termen lung este de a trece la un nou tip de stat democratic care reuneşte cele mai bune calităţi atît ale statului de drept, cît şi a celui social. Statul de drept ca concepţie filozofico-juridică, care ar corespunde practicii de organizare a puterii politice constructive şi garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, este una dintre cele mai substanţiale realizări ale civilizaţiei moderne. Şi în prezent, statul de drept nu este numai una dintre cele mai importante valori general umane, care sînt menite să aprobe principiile umaniste, justiţia, dar şi un întreg institut eficient de protecţie a drepturilor şi libertăţilor, onoarei şi demnităţii persoanei, mijloacele de luptă împotriva birocraţiei, provincialismului şi departamentalismului, forma de realizare şi de existenţă a democraţiei reale.

Pentru Republica Moldova statul de drept − este antipodul voluntarismului şi totalitarismului, o alternativă a dictaturii. Un stat de drept de facto se formează din totalitatea instituţiilor publice noi şi trebuie să fie rezultatul unor schimbări fundamentale în natura relaţiilor dintre stat, societate şi personalitate. Este un stat uman, care respinge practicile rigide, opresive împotriva societăţii în condiţiile în care membrii societăţii respectă legislaţia ţării şi standardele etice, elaborate de-a lungul anilor de către omenire, în general şi de către poporul moldovenesc, în special. Drepturile şi libertăţile omului într-un asemenea stat sînt cu adevărat recunoscute şi consolidate legislativ.

Continuarea procesului de democratizare în Republica Moldova este posibilă numai în cazul, în care dreptul va deveni una din pîrghiile cele mai eficiente de reglementare a activităţii oamenilor şi a relaţiilor lor sociale. Vorbim aici de o nouă calitate a societăţii moldoveneşti, unde este realizată supremaţia legislaţiei, de care este legată activitatea tuturor organelor guvernamentale, inclusiv şi cele de nivel înalt. Aceasta este esenţa unui stat de drept, în care fiecare cetăţean şi persoană juridică este protejată de legea în vigoare, care reglementează la rîndul său folosirea acesteia de către organele de stat.

Statul de drept – este un stat, în care nu prin vorbe, ci în fapte este realizat principiul dezvoltării libere a tuturor. Drepturile şi libertăţile cetăţenilor, care respectă legile statului şi a societăţii în statul de drept sînt considerate ca fiind fundamentul pentru construirea relaţiei dintre om şi autorităţi, al cărui obiectiv principal este de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor, crearea condiţiilor necesare pentru realizarea lor plenară.

Cea mai importantă caracteristică a statului de drept este declararea drepturilor omului şi cetăţeanului ca valori dominante − de respectare a legilor statului şi tradiţiilor societăţii. Punerea în aplicare a justiţiei este scopul principal al unui stat de drept. Un astfel de stat creează condiţiile necesare pentru realizarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, care funcţionează în întregime în conformitate cu principiile juridice, organizate conform legislaţiei. Organizarea statului în baza legislaţiei îi conferă calitatea de stat de drept.

Un indice nu mai puţin important al unui stat cu adevărat civilizat este crearea condiţiilor în care realizarea drepturilor unor persoane să nu lezeze drepturile altora.

Aceasta se referă, în primul rînd, la drepturile părinţilor de a educa copiii într-un mediu în care statul ia măsuri pentru protecţia copiilor, adolescenţilor şi tinerilor de influenţa factorilor externi, extrafamiliali, despre restricţiile activităţii mass-media în răspîndirea informaţiilor cu caracter personal, speculaţiilor şi datelor neverificate, în evaluarea impactului anumitor filme şi programe asupra psihologiei şi educaţiei tinerei generaţii. Acest lucru se referă, de asemenea, la activitatea diverşilor producători de bunuri şi servicii, care produc bunuri şi servicii dăunătoare pentru om.

Drept momente semnificative ale reformelor democratice din Republica Moldova pot fi numite reforma judiciară şi juridică, în rezultatul cărora în ţară a fost format un sistem judiciar relativ independent, dar şi asemenea structuri noi ale sale, precum ar fi Curtea Constituţională, dar şi un sistem al Judecătoriilor de jurisdicţie generală.

A fost introdus controlul asupra legitimităţii anchetei preliminare a crimelor săvîrşite, au fost adoptate: noul Cod de procedură penală, Codul cu privire la contravenţiile administrative şi alte legi relevante. În acelaşi timp, este clar că mişcarea de mai departe în direcţia reformelor este imposibilă fără reforma acelor mecanisme juridice cu ajutorul cărora este realizat fenomenul unui stat democratic şi legal.

Activitatea ineficientă a unor structuri juridice şi nivelul ridicat al corupţiei, incapacitatea de a realiza noile obiective strategice, uneori lipsa instrumentelor juridice adecvate pentru combaterea acţiunilor ilegale, complică munca în domeniul protecţiei nemijlocite a drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor de atacuri ilegale şi fărădelegi.

Actualitatea promovării conceptului unui stat de drept în Moldova este detrminată şi de căderea prestigiului drepturilor şi legilor, lipsa respectului pentru ele, care a pătruns adînc în toate sferele vieţii publice a ţării. Permisivitatea clasei conducătoare, a sistemului administrativ-birocratic s-a transformat în nihilism juridic, nu numai pentru ei, ci şi pentru populaţie. Același lucru a condus şi la creşterea corupţiei şi a criminalităţii, încălcarea disciplinei de muncă şi a ordinii publice. O asemenea stare a lucrurilor creează condiţii pentru acţiunile ilegale împotriva organelor puterii alese legal, pentru revoluţiile de toate culorile şi loviturile de stat.

O parte componentă de bază a întregului concept de stat democratic, de drept este confirmarea ideilor, principiilor şi predominarea instituţiilor de drept la construcţia statalităţii Republicii Moldova. Crearea unui stat de drept, bazat pe legi şi norme de drept, care pune în centrul activităţilor sale respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, examinîndu-le în strînsă legătură cu drepturile şi libertăţile tuturor membrilor societăţii va permite încadrarea relaţiilor sociale într-un cadru legal, inclusiv va putea stăvili separatismul juridic.

Realizarea principiilor unui stat de drept în Republica Moldova
* Sistemul juridic al unui stat de drept
* Curtea Constituţională
* Ministerul Justiţiei
* Procuratura
* Sistemul judecătoresc 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1621
Populația:
2120 locuitori

Mereşeni este un sat şi comună din raionul Hînceşti. Din componenţa comunei fac parte localităţile Mereșeni și Sărata-Mereșeni. Localitatea se află la distanța de 9 km de orașul Hîncești și la 43 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 2120 de locuitori. Satul Mereșeni a fost menționat documentar în anul 1621.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.