string(7) "appeals" string(5) "index"
1832
1300
514
1410
300
1467
1822
87
1639
1476
1307
1385
1466

Appeals for Moldovans

7 aprilie 2011
1 2 3
  • Ţara şi noţiunea

 • 1. Iubiţi-vă Patria – Moldova! Niciodată nu vorbiţi de rău ţara voastră. Rezistaţi obiceiului meschin, răspîndit la noi, de a critica pe toți și toate. Nu putem construi un viitor mai bun fără gînduri bune despre trecutul, prezentul şi viitorul ţării noastre.
 • 2. Nu aduceţi ca exemplu alte ţări, dezapreciind propria ţară. Adică, în America totul este minunat, în Europa – formidabil, la noi, însă, totul merge prost. Posibil, în anumite sfere am rămas, în urmă, avem ce îmbunătăţi, însă critica sterilă n-o să ne ajute să depăşim situaţia, doar va genera pesimism şi lipsa dorinţei de autodezvoltare. Experienţa altor ţări trebuie studiată şi implementată, dar e inadmisibil să subapreciem posibilităţile noastre.
 • 3. Еste imposibil să faci lucruri bune, gîndind negativ. Ţineţi minte, numai gîndurile pozitive despre viitorul ţării şi al poporului sînt capabile să genereze planuri de dezvoltare a personalităţii, a familiei, a afacerilor, a societăţii, care la rîndul lor să ducă la schimbări pozitive în viața noastră. Numai o persoană care crede în viitorul prosper al ţării sale poate făuri pentru şi întru această ţară − proiecte noi; locuri de muncă; se poate implica eficient în politică; este capabilă să promoveze idei noi în diverse domenii ale vieţii publice.
 • 4. Fiţi optimişti, schițați planuri de anvergură, dar și de importanță locală. Este imposibil să realizezi ceva, fără a avea o idee clară despre aceasta.
 • 5. Stabiliţi-vă obiective de lungă durată. Realizîndu-le – fixaţi-vă noi scopuri. O permanentă existenţă a scopurilor face viaţa plină de sens şi conţinut.
 • 6. Nu aduceţi negativul vieţii cotidiene în familie. Încetaţi să discutaţi acasă în termeni negativi despre colegi, prieteni, cunoscuţi şi rude, chiar dacă aceștia greşesc. Discutaţi despre ceva frumos şi lumea se va colora pentru Dvs. numai în culorile bucuriei.
 • 7. Nu înjuraţi, mai ales în familie. Cuvintele urîte afectează sănătatea celui, care pronunţă aceste cuvinte, dar şi a celor din jur. Pentru un moldovean este inadmisibil să înjure în prezenţa copiilor şi femeilor.
 • 8. Ţineţi minte, fericirea nu depinde de cantitatea banilor, de renume sau de recunoştinţă, de posibilitatea de a fi văzut la ecranul televizorului sau de a defila pe podium. Fericirea depinde de durata şi frecvenţa emoţiilor pozitive, dăruite de lumea înconjurătoare şi de voi înșivă. Căutaţi în lumea ce Vă înconjoară motive pentru bucurie şi le veţi găsi neapărat. Ţineţi minte – emoțiile negative, trimise de Dvs. în spaţiu, se vor întoarce neapărat sub forma unei proaste dispoziţii sau boli. Aşa-i orînduită lumea.
 • 9. Trăiţi aşa ca să nu incomodaţi alte persoane. Este un mare păcat să Vă îmbogăţiţi, creîndu-le oamenilor dificultăţi, pentru ca ulterior să le soluţionaţi contra unei remunerări. Parlamentari, funcţionari de stat, judecători, medici, lucrători ai poliţiei şi de alte profesii, care sînteţi în slujba poporului – ţineţi minte, cît de importantă este atitudinea pozitivă față de Dvs. a oamenilor ce depind de voi. Ajutaţi oamenii, fiți onești şi Vă veţi găsi calea în viaţă.
 • 10. Dăruiţi-le oamenilor atenţia Dvs., dragostea, bunăvoinţa şi posibilităţile Dvs. de a avea o viaţă fericită se vor înmulţi. Fiţi amabili, însă zîmbiţi nu atunci cînd trebuie, ci cînd doriţi să o faceţi.
 • 11. Fericirea supremă pentru un moldovan – slujirea eficientă întru familie şi Societate. Ajutaţi, în măsura posibilităţilor, toti oamenii care Vă solicită ajutorul, indiferent de naţionalitatea şi statutul lor social. Ţineţi minte: nu sînt mulţi moldoveni pe pămînt, de aceea datoria moldoveanului este să propună ajutor altor moldoveni, chiar dacă cel, care are nevoie de ajutor, nu vi-l cere.
 • 12. Ţineţi-vă de cuvînt. Gîndiţi-vă, înainte de a promite ceva. Dacă aţi spus Da, atunci trebuie să vă ţineţi promisiunea! Dacă nu sînteţi sigur, trebuie să fiţi în stare să spuneţi Nu – este mai bine, decît, ulterior, să-i dezamăgiţi pe cei, care au contat pe ajutorul Dvs. şi au pierdut timpul.
 • 13. Un moldovan adevărat nu strigă la fiecare colţ despre ajutorul acordat şi mai ales, despre o binefacere. Noi ajutăm din suflet, dar nu pentru a ne face publicitate. Trebuie să fim recunoscători pentru orice ajutor şi nu face să-i credem pe acei, care se străduie să expună în mass-media orice acţiune de binefacere.
 • 14. Nu invidiaţi. Ceea ce aveţi – este marea Dvs. bogăţie personală, străduiţi-vă să o descoperiţi în sine. Posibil, că ea constă în cunoştinţele Dvs., pe care mulţi nu le posedă, în talentul de a găti gustos, a relata, a compune, a cînta, a prieteni, în bunătatea şi dragostea faţă de lumea înconjurătoare şi oameni, în calitatea de a crea o armonie şi o viaţă interesantă şi fericită în familie, chiar dacă nivelul de trai mai lasă de dorit. Căutaţi motive pentru a Vă stima pe Dvs. înșivă şi pe cei apropiaţi, le veţi găsi, cu siguranţă, întotdeauna. Ţineţi minte: e absurd să tînjeşti pentru cele nerealizate şi să faci pasiuni pentru cele irealizabile.
 • 15. Fiţi mărinimoşi. Iertaţi greșelile neînsemnate şi jignirile, în primul rînd, acelor apropiaţi. Întindeţi primul mîna persoanei care v-a jignit, iertaţi-l pe cel, care nu mai prezintă pericol pentru Dvs. şi familia Dvs. Supărarea şi răzbunarea sînt sentimente, care distrug sănătatea şi personalitatea.
 • 16. Nu iertaţi agresiunea (inclusiv cea informaţională şi psihologică), îndreptată contra apropiaţilor voştri, poporului şi ţării, crimele contra legii, trădarea, hoţia, lipsa dragostei faţă de pămîntul vostru şi memoria strămoşilor. Fiţi gata să ripostaţi, pentru a Vă apăra familia şi ţara prin orice mijloace de orice gen de agresiune.
 • 17. Mîndriţi-vă de faptul că sînteţi moldoveni. Creaţi-vă stilul Dvs., moldovenesc. Păstraţi tendinţele moldoveneşti în modă, bucătărie, arhitectură etc. Nu căutaţi să imitaţi străinii, convingeţi tineretul să urmeze stilul moldovenesc acasă şi peste hotare.
 • 18. Păstraţi tradiţiile şi obiceiurile moldoveneşti, răspîndiţi-le, mai ales printre tineri. Marcați sărbătorile tradiţionale moldoveneşti aşa, cum o făceau strămoşii noştri. Informaţia despre aceasta o puteţi găsi la rubrica „Sărbători şi obiceiuri” a proiectului moldovenii.md.
 • 19. Nu condamnaţi istoria voastră. În toate epocile au fost atît momente pozitive, cît şi negative. În aceste perioade au trăit strămoşii noştri – au făurit, au creat, au iubit, s-au bucurat ori s-au mîhnit. Blamînd istoria – blamaţi memoria strămoşilor noştri.
 • 20. Nu vă ruşinaţi de originea voastră ţărănească. Printre strămoşii fiecăruia dintre noi neapărat sînt ţărani. Va veni timpul, cînd toţi moldovenii vor construi case şi se vor întoarce „la pămînt”. Ţineţi minte, cultura noastră s-a născut şi s-a păstrat la ţară. Un moldovean trebuie să ştie, că în limba noastră s-a păstrat vechiul cuvînt indo-european „ara” − a ara, de la care au provenit cuvintele „arian” şi „aristocrat”. Majoritatea familiilor aristocratice europene au rădăcini ţărănești.
1 2 3