string(7) "library" string(8) "document"
1307
1465
80
1401
1410
1832
1300
1385
1467
514
1359
87
1391

Puişorii

-Pui golaşi, cum staţi în cuib voi

Fără plăpumioare?!

-Ne-nvelim cu ale mamei

Calde aripioare!

 

-Dar cînd mama nu-i acasă?

Şi ploiţa cerne?

‒ Ne-nvelim atunci cu frunza

Ramurii materne.

 

‒ Dacă n-o să vină mama

Şi-o să cadă frunza ?

‒ Cum nu o să vină mama?

‒ Cum să cadă frunza?!