string(7) "library" string(8) "document"
1574
1300
1812
1200
1457
80
82
1385
1822
1775
300
1504
1467

Vornicii de poartă

Mai erau numiți și vornici de gloate. Reprezintă o instituție specifică Moldovei. Deși ocupau o poziție modestă în ierarhia curții, totuși aveau o importanță deosebită în funcționarea aparatului judecătoresc, întrucît dețineau numeroase atribuții de acest fel: judecau la poarta palatului domnesc pricinile mărunte; judecau și pedepseau femeile adultere; triau pricinile care se înfățișau spre judecare Domnului și Divanului, reținîndu-le pe cele mărunte; făceau expertize, evaluînd bunurile aflate în litigiu; întocmeau și autentificau înscrisurile care consemnau diversele tranzacții încheiate în fața lor.