05 march 2011, 10:26 views 23504

Regulile de utilizare a forumului

1.1. Dispoziţii generale.

1.1. Condiţiile prevăzute de aceste reguli sînt necesare pentru fiecare utilizator de pe forum. Aflarea persoanei pe forum este considerată drept acceptarea de către utilizator a tuturor prevederilor regulilor. Regulile în cauză, dar şi modificările şi anexele la ele intră în vigoare din momentul publicării lor pe forum.

1.2. Concepte utilizate:

Administraţia forumului − persoana (persoanele) care asigură şi gestionează suportul tehnic şi/sau al informaţiei plasate pe forum, precum şi care are dreptul să ia decizii de natură administrativ-expeditivă, de a stabili regulile, inclusiv restricţiile în ce priveşte utilizarea forumului.

Forumul – e www-conferinţa utilizatorilor site-ului www.moldovenii.md, care se află în reţeaua de internet la adresa www.moldovenii.md

Moderator – utilizator, numit de Administraţia site-ului, care urmăreşte respectarea prezentelor reguli pe forum.

Moderare − controlul informaţiei, plasate de către utilizatori pe forum.

Publicitate – Informaţii publice despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative, menite să provoace şi să susţină interesul pentru ele unui anumit număr de persoane, să contribuie la realizarea lor şi creşterea prestigiului producătorului. Conceptul de publicitate include, de asemenea, trimiteri (text, link-uri) spre sursele (electronice, de tipar, mass-media), orice text sau imagine grafică cu conţinut publicitar, precum şi indicarea nick name-ului şi/sau în semnătura utilizatorului în adresa vreo unui site web, sau a alte informaţii care pot fi considerate publicitare.

Nick name - numele utilizatorului pe forum.

1.3. La forum pot participa toţi acei care doresc şi sînt capabili să-şi exprime gîndurile. Pentru fiecare informaţie adăugată utilizatorul poartă răspundere personal. Administraţia forumului nu este responsabilă de informaţiile publicate de către utilizator pe forum.

2. Pe forum este interzisă:

2.1. Utilizarea informaţiilor obscene.

2.2. Folosirea informaţiilor care contravin moralităţii şi eticii.

2.3. Publicarea informaţiilor care nu au legătură cu subiectele de pe forum.

2.4. Publicarea informaţiilor care provoacă trecerea la argumente de tip ad-hominem şi alte procese dăunătoare pentru orice conferinţă-web.

2.5. Publicitatea de orice fel, în cazul în care nu este autorizată de către administrator.

2.6. Corespondenţa personală.

2.7. Informaţii care nu sînt informative (flood), exagerate (offtop), operarea cu citate în exces (overkvotting) şi instigarea prin mesaje provocatoare (trolling).

2.8. Discuţii şi/sau imitarea acţiunilor moderatorilor (moderarea samovolnică) şi/sau administrarea forumului pentru îndeplinirea sarcinilor de moderare a forumului.

2.9. Publicarea şi/sau discutarea informaţiilor, care încalcă drepturile de autor şi legislaţia în vigoare.

2.10. Utilizarea limbajului de argou, greu de înţeles.

2.11. Utilizarea unui limbaj care conţine blasfemii.

2.12. Definiţii umilitoare la adresa diferitor naţionalităţi, popoare şi grupuri.

2.13. Adresarea grosolană, nepoliticoasă, jignitoare către participanţii forumului.

2.14. Incitarea la vrajbă rasială (sau de orice alt tip).

2.15. Amplasarea fişierelor, link-urilor către site-uri terţe, care conţin viruşi, script-uri, care împiedică regimul de funcţionare al browser-elor, sistemului utilizatorului.

3. Moderarea.

3.1. Moderatorii şi Administraţia site-ului monitorizează respectarea regulilor în cauză.

3.2. Moderatorii sînt numiţi de către Administraţia forumului.

3.3. În cazul încălcării acestor Reguli Moderatorul şi/sau Administratorul forumului are dreptul, fără aviz prealabil şi primirea acordului utilizatorului, la discreţia sa: să redacteze informaţiile, să şteargă informaţia, să înlăture tema, să transfere tema pe alt forum, să închidă tema, să facă utilizatorului un avertisment pentru a restricţiona accesul la forum pentru un timp nelimitat, să excludă utilizatorul.

3.4. Moderatorul/Administraţia forumului, are dreptul, de asemenea, să creeze şi să înlăture secţiuni de pe forum, să facă modificări la motorul forumului.

3.5. Moderatorul poate anunţa public toate nick-urile şi pseudonimele utilizatorilor în cazul în care utilizatorul include informaţii pe forum sub diferite nick-uri şi anonim de la unul şi acelaşi calculator (un singur utilizator), şi dacă consideră că aceste informaţii au menirea să inducă în eroare utilizatorii forumului.

3.6. Acţiunile Moderatorului pot fi contestate numai la Administraţia site-ului.

4. Crearea temelor noi.

4.1. La crearea unei teme noi utilizatorul trebuie să se asigure, că tema propusă spre discuţie nu a fost discutată anterior pe forum (folosiţi căutarea).

4.2. La crearea temei noi utilizatorul trebuie să urmărească ca cîmpul „Subiect” (Temă) al mesajului sau să indice în mod clar tematica mesajului.

4.3. Crearea temelor cu denumiri scrise în întregime sau în mare parte cu majuscule, cu folosirea ornamentelor pentru caractere, cu repetarea simbolurilor, schimbarea majusculelor sau prin alte mijloace care ar evidenţia titlul temei în listă sînt interzise.

5. Dispoziţii finale.

5.1. Administraţia îşi rezervă dreptul absolut ca fără aviz prealabil şi acordul utilizatorului, unilateral, să înlăture de pe forum orice informaţie, dacă ea nu corespunde legislaţiei, ofensează sau încalcă drepturile părţilor terţe, precum şi în alte cazuri, dacă va considera necorespunzătoare răspîndirea acestor informaţii.

5.2. Sînteţi rugaţi să contactaţi Administraţia forumului, referitor la întrebările legate de publicitate, la adresa de e-mail support@moldovenii.md.

 

 Administraţia forumului

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1910
Populația:
800 locuitori

Băneştii Noi este un sat din cadrul comunei Băneşti, raionul Teleneşti. Localitatea se află la distanţă de 10 km de oraşul Teleneşti şi la 92 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 800 de oameni. Satul Băneştii Noi a fost menționat documentar în anul 1910.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.