07 aprilie 2011, 15:59 views 24229

Sistemul juridic al unui stat de drept

Crearea unui stat de drept este imposibilă fără consolidarea tuturor verigilor şi instituţiilor juridice ale ţării, adaptării sale succesive la procesele de formare a societăţii civile în Moldova. Pentru acest lucru este necesară reevaluarea tuturor elementelor funcţionale existente ale acestui sistem în vederea elaborării unei strategii a reformării sale, în conformitate cu principiile de bază ale statului de drept. În cadrul strategiei trebuie să fie formulate atît obiectivele principale, cît şi direcţiile prioritare pentru îmbunătăţirea reglementării juridice a raporturilor sociale, modernizarea organelor de drept, prin îmbunătăţirea echipării lor juridice, cooperarea cu instituţiile societăţii civile.

În organele de justiţie naţionale continuă să fie folosite normele unui stat poliţienesc. Activitatea colaboratorilor de poliţie, în general, este îndreptată nu spre asigurarea drepturilor cetăţenilor, ci spre lupta împotriva criminalităţii, adică are loc o substituire a scopurilor şi mijloacelor de realizare a acestui obiectiv. Acest fenomen este tipic pentru majoritatea instituţiilor juridice de tip închis.

În acelaşi timp, mulţi colaboratori ai poliţiei, îndeplinind o muncă foarte grea, pentru care nu sînt recompensaţi corespunzător conform statutului şi rolului lor în societate se ocupă numai de evenimente concrete, execută ordinele autorităţilor, iar restul timpului şi-l rezervă pentru a cîştiga bani prin furnizarea serviciilor cu caracter dubios businessmanilor, fie se ocupă ei înşişi de afaceri, care sînt înregistrate pe vreo rudă.

Cu toate acestea, cel mai trist lucru constă în faptul, că anumiţi oficiali ai poliţiei acoperă infractorii prin estorcarea mitei de la ei pentru aceasta. Despre ce fel de lucru privind prevenirea criminalităţii, cooperarea cu societatea civilă pentru asigurarea drepturilor cetăţenilor poate fi vorba în asemenea împrejurări? Pentru aceasta nu mai există nici timp, nici dorinţă. Însă cu toate acestea, într-o asemenea atmosferă o parte din ofiţerii de poliţie devin pur şi simplu periculoşi pentru societate.

Adică, să creăm o poliţie pentru a proteja societatea de poliţie? Sau este mai bine să fie întreprinse măsuri urgente pentru a reduce considerabil personalul? Să fie găsite mijloacele necesare pentru a asigura familiilor ofiţerilor de poliţie o existenţă decentă şi pentru a atrage în acest sistem cetăţenii demni ai ţării noastre.

Reacţia autorităţilor la acţiunile poliţiei, în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 a subminat autoritatea poliţiei şi a dezorientat poliţiştii. Poate că politicienii care au venit la putere pentru a înlocui comuniştii au avut nevoie să folosească evenimentele din aprilie în avantajul intereselor sale tactice, însă, din punct de vedere strategic ţara a suferit pierderi. Va fi nevoie de un timp îndelungat pentru a ridica moralul poliţiştilor şi ca ei să fie convinşi să reacţioneze în mod corespunzător la toate evenimentele, atunci cînd se încălcă legea şi ordinea. Anume astfel, în mod corespunzător şi responsabil a acţionat poliţia în timpul evenimentelor din aprilie, ceea ce a permis să fie evitate o mulţime de victime din rîndul participanţilor la demonstraţiile nesancţionate de către autorităţi în preajma Palatului Prezidenţial şi a clădirii Parlamentului. Este nevoie să precizăm încă o dată, în mod legal, toate întrebările referitor la responsabilitatea poliţiştilor pentru executarea ordinelor comandanţilor, pentru că ordinele comandanţilor trebuie îndeplinite în mod obligatoriu.

Sistemul de justiţie într-o societate democratică – este constituit din conexiunea ideilor relevante a unui stat de drept, a unui set de mijloace interdependente, determinate de metodele şi garanţiile, folosite în scopul protecţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, demnităţii umane, sociale şi a intereselor statului.

Realizarea principiilor unui stat de drept în Republica Moldova 
Curtea Constituţională
Ministerul Justiţiei
Procuratura
Sistemul judecătoresc

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1885
Populația:
1512 locuitori

Merenii Noi este un sat şi comună din raionul Anenii Noi. Merenii Noi este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 20 km de orașul Anenii Noi și la 15 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1512 oameni. Satul Merenii Noi a fost menționat documentar în anul 1885.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.