07 aprilie 2011, 17:20 views 17809

Actualitatea existenţei unei strategii de dezvoltare a Republicii Moldova

Actualitatea elaborării unei strategii de dezvoltare a Moldovei şi necesitatea implementării ei în practică prin realizarea politicilor de stat şi a proiectelor de prioritate naţională este condiţionată de următoarele circumstanţe:

În primul rînd, de necesitatea de a elabora planuri de acţiune cu termen mediu şi lung, fără precizarea suplimentară a măsurilor planificate pentru dezvoltarea societăţii şi a statului în baza intereselor naţionale fundamentale ale societăţii moldoveneşti şi ale statului. Aceste planuri vor desemna vectorii de bază şi modalităţile specifice de aplicare în practică a unei politici eficiente, integrate şi echilibrate interne şi externe, îndreptate spre modernizarea ţării în condiţii de stabilitate şi securitate.

În al doilea rînd, statul ca instituţie de guvernare a societăţii nu poate funcţiona eficient, fără conceptul general, care defineşte principiile de bază şi direcţiile de dezvoltare, reieşind din interesele naţionale fundamentale ale poporului moldovenesc. Acest lucru explică importanţa deosebită a unei analize structurale şi înţelegerea profundă a condiţiilor socio-politice ale formării şi realizării strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova la etapa actuală.

În cel de-al treilea rînd, din motivul necesităţii depăşirii fenomenelor de criză şi stagnării societăţii, apare în mod obiectiv necesitatea de a optimiza procesul politico-statal de guvernare şi de a-i asigura stabilitatea, consecutivitatea, succesiunea, reieşind din scopurile clar formulate pe termen lung. De aceea, strategia de dezvoltare trebuie să aibă un caracter pragmatic, realist şi obligatoriu pentru executanţii săi.

În cel de-al patrulea rînd, este nevoie să fie înţeles rolul guvernului, partidelor politice şi a societăţii civile la conturarea strategiilor de dezvoltare a Republicii Moldova, a realizării sale în domeniile prioritare în condiţiile etapei de tranziţie la o democraţie eficientă.

Rolul specific al statului în implementarea reformelor complexe, ascunde pericolul întoarcerii la metodele autoritare de conducere în cazul lipsei controlului democratic din partea societăţii. De aceea, e nevoie de o optimizare hotărîtă a organelor şi instituţiilor puterii publice, în primul rînd, prin debirocratizare şi profesionalism.

În cel de-al cincilea rînd, necesitatea de a explica societăţii moldoveneşti priorităţile de dezvoltare pe termen lung şi a celor mai importante proiecte naţionale în calitate de instrumente pentru aplicarea lor în practică, precum şi excluderea unor erori pe parcursul procesului de implementare al reformelor şi asigurarea unui control democratic asupra procesului de implementare a proiectelor naţionale în viaţă.

E necesar să recunoaştem faptul că, în condițiile unor schimbări istorice drastice elaborarea unor strategii de dezvoltare devine extrem de dificilă. Perioada care urmează este calitativ nouă şi necesită o nouă abordare creativă a căilor de dezvoltare propuse, în timp ce abordarea generală sau practica precedentă sînt insuficiente pentru rezolvarea problemelor stringente cu care se confruntă societatea moldovenească la etapa actuală a dezvoltării sale.

Este necesar să fie formulate şi acceptate ca bază în procesul de elaborare a startegiei de dezvoltare interesele naţionale pe termen lung a societăţii moldoveneşti în interconexiune complexă cu factorii politici, economici şi sociali. Aceasta va permite evidențierea şi fundamentarea direcţiilor prioritare de atingere a unui nivel de dezvoltare economică durabil, de rezolvare a problemelor sociale, de consolidare a democraţiei şi statalităţii moldoveneşti bazate pe principii democratice.

După elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare va urma elaborarea detaliată a măsurilor şi acţiunilor concrete pentru remedierea deficienţelor şi imperfecţiunilor, de consolidare a tendinţelor pozitive, de identificare a celor mai eficiente şi concrete modalităţi de mobilizare a fondurilor şi resurselor pentru implementarea în practică a strategiilor de dezvoltare a ţării.

Obiectivele de bază ale dezvoltării Moldovei în procesul civilizaţional contemporan
* Direcţiile strategice şi obiectivele pe termen lung 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1742
Populația:
402 locuitori

Zăzulenii Vechi este un sat din cadrul comunei Negureni, raionul Ungheni. Localitatea se află la distanța de 32 km de orașul Ungheni și la 107 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 402 oameni. Satul Zăzulenii Vechi a fost menționat documentar în anul 1742.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.