07 aprilie 2011, 16:06 views 18543

Procuratura

Putem afirma că reforma procuraturii în ţară este încheiată. În prezent procuratura moldovenească necesită un concept ştiinţific argumentat pentru dezvoltarea de mai departe, care ar permite ca din punct de vedere legislativ şi organizatoric să definească rolul său ca instrument al statului democratic în noile condiţii politice şi socio-economice. O funcţie cheie şi un atribut esenţial al statului modern sînt supravegherea legilor adoptate, dar şi a altor acte juridice.

Reforma întreprinsă în ultimul deceniu a permis excluderea amestecului Procuraturii în activitatea organizaţiilor comerciale şi necomerciale, asociaţiilor obşteşti, pentru a limita participarea la verificarea legalităţii şi obiectivitatea hotărîrilor din actele juridice care se referă la cauze civile şi administrative împotriva persoanelor juridice. Cu toate acestea, evident că este oportun, ca Procuratura să aibă o pondere mai mare în protejarea drepturilor cetăţenilor de eventualele abuzuri din partea organelor de drept în ce priveşte aplicarea legii şi a sistemului judiciar. Procuratura ar trebui să aibă un rol deosebit de important la etapa preliminară de examinare a cazurilor penale intentate de către rezidenţii Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În acest scop, în componenţa Procuraturii este oportun să fie creat un organ colegial alcătuit din cei mai experimentați procurori, scopul exclusiv al cărora va fi lucrul cu acţiunile intentate de către rezidenţii Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, atît la etapa examinării preliminare, cît şi în administrarea participării statului la aceste procese.

Importante vor rămîne funcţiile procuraturii în lupta cu criminalitatea, urmărirea penală, asigurarea apărării intereselor publice în cadrul procedurilor civile, de arbitraj, administrative şi constituţionale, participarea la prevenirea încălcărilor legilor; influenţa crescîndă a procuraturii în procesul de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu nevoile obiective ale statului şi societăţii.

Este foarte important lucrul de armonizare a relaţiilor dintre Procuratură şi Ministerul Afacerilor Interne în investigarea infracţiunilor, crearea unor structuri interdepartamentale puternice, care acţionează eficient în investigarea fiecărei infracţiuni. În acest sens, este foarte important să fie luate măsuri urgente pentru dotarea sistemului de investigare al crimelor, dar şi crearea unui sistem informaţional eficient, complet integrat cu sistemele similare ale Ministerul Afacerilor Interne şi a altor structuri guvernamentale, legate de datele cu caracter personal şi de securitate.

În procesul de reformare al procuraturii este nevoie să fie păstrat echilibrul obţinut la etapa actuală a dezvoltării statalităţii moldoveneşti atît cu ramurile legislative, executive şi judecătoreşti ale puterii de stat, cît şi între interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi cele ale statului şi societăţii în general.

Realizarea principiilor unui stat de drept în Republica Moldova 
Sistemul juridic al unui stat de drept
Curtea Constituţională
Ministerul Justiţiei
Sistemul judecătoresc

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1832
Populația:
3903 locuitori

Başcalia este un sat şi comună din raionul Basarabeasca. Başcalia este unicul sat din comuna cu acelaşi nume, situat la distanța de 23 km de orașul Basarabeasca și la 118 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3903 oameni. Satul Bașcalia a fost întemeiat în anul 1832.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.