string(7) "appeals" string(5) "index"
80
1711
1359
1822
1476
1646
1457
1300
1385
82
1467
940
1504

Appeals for Moldovans

7 aprilie 2011
  • Ţara şi noţiunea

 • 21. Militaţi pentru păstrarea interdicţiei legale de vînzare a terenurilor agricole străinilor. Pămîntul şi provincia sînt baza culturii noastre, a identităţii naţionale şi sursa lor de dezvoltare. Nu vindeţi pămîntul, dacă intuiţi că se cumpără pentru străini. Dacă, totuşi, trebuie să vindeţi pămîntul, străduiţi-vă să-l vindeţi unui moldovean.
 • 22. Ţineţi minte, limba, obiceiurile şi cultura moşierului sînt treptat preluate şi de ţărani. Cum e moşierul – aşa-s şi ţăranii. Nu credeţi poveştilor despre investiţiile străine, ca motiv de a vinde pămîntul străinilor. Realizînd chiar o mică parte din ideile proiectului moldovenii.md, vom putea să ridicăm repede provincia şi agricultura.
 • 23. Nu plecaţi în străinătate, aplicarea aptitudinilor voastre în Patrie. Dacă aţi fost nevoiţi să plecaţi – creaţi, împreună cu alţi moldoveni, un mic colţişor al Patriei noastre. Poate fi şi un teren în oraş (parc), un club într-o încăpere arendată, un mic restaurant. Întîlniţi-vă regulat cu pămîntenii voştri, glumiţi, cîntaţi cîntece moldoveneşti şi dansaţi dansurile noastre incendiare, discutaţi materialele portalului moldovenii.md, scrieţi-ne nouă, aduceţi-vă aminte de Patrie şi visaţi la ziua, cînd vă veţi întoarce pentru totdeauna.
 • 24. Cu prima ocazie întoarceţi-vă acasă – copiii, părinţii şi prietenii au mare nevoie de Dvs. Ţara are nevoie de voi, iar ţara sîntem noi şi voi, împreună.
 • 25. Moldoveni, mulţi dintre voi au vizitat ţări străine, inclusiv cele mai civilizate. Aţi acumulat o experienţă nouă, care este importantă pentru voi, pentru familiile voastre şi pentru toată Moldova noastră. Dar principalul, noi am înţeles – moldovenii sînt mai harnici, mai deştepţi şi mai mărinimoşi, decît multe alte popoare, noi ne iubim ţara şi ştim, că şi la noi acasă putem crea condiţii pentru o viaţă demnă copiilor şi părinţilor noştri.
 • 26. Moldoveni – cetăţeni ai altor state, nu Vă uitaţi Patria, mai des pe acasă, educaţi-vă copiii în spiritul tradiţiilor moldoveneşti şi al dragostei faţă de pămîntul strămoşilor. Tot ce este necesar pentru aceasta veţi găsi pe portalul moldovenii.md.
 • 27. Noi, moldovenii, sîntem un popor puternic şi dîrz. Ţara noastră întotdeauna s-a aflat în centrul conflictelor militare, la hotarul confruntării civilizaţiilor. Chiar de sufeream pierderi în războaie, în lupte şi sub dominaţiile străine, întotdeauna ieşeam din ele cu demnitate, păstrînd memoria strămoşilor, limba, cultura şi tradiţiile. Nici un stat străin nu a reuşit să ne şteargă din memorie identitatea noastră naţională şi rădăcinile strămoşilor noştri.
 • 28. Unii dintre compatrioţii noştri se ruşinau, în prezenţa ruşilor, de faptul că erau moldoveni, acum se ruşinează de acelaşi lucru în prezenţa românilor. Nu vă ruşinaţi de moldovenismul vostru – spuneţi fără sfială, că sînteţi moldoveni şi vorbiţi moldoveneşte. Doar este adevărat.
 • 29. Vorbiţi aşa, cum vorbeau strămoşii noştri, pe care-i iubim şi-i stimăm. Nu folosiţi cuvinte împrumutate din alte limbi în cazurile, cînd există echivalente moldoveneşti. Cuvintele noastre nu redau mai rău (deseori chiar şi mai bine) sensul celor spuse. Pe site-ul moldovenii.md, la compartimentul Noi, moldovenii, este plasat dicţionarul rus-moldo/românesc, care conţine cuvintele noastre, moldoveneşti, recomandate de proiect spre a fi folosite în locul celor străine.
 • 30. Ne adresăm către acei intelectuali din Republica Moldova, ccare se consideră români: stimaţi compatrioţi, în virtutea profesiilor voastre sînteţi apţi să obţineţi cunoştinţe, să le analizaţi şi să le sistematizaţi, să trageţi concluzii. Citiţi atent materialele site-ului moldovenii.md.Proiectul nostru este rodul muncii unui grup mare de savanţi şi profesionişti în diferite domenii, patrioţi ai ţării, care pe parcursul mai multor ani studiază istoria, prezentul şi elaborează variante de viitor pentru străvechiul nostru stat. Sîntem convinşi, că cei mai demni dintre voi vor cunoaşte istoria veritabilă a poporului moldovenesc şi a ţării. Noi ştim, că sufletele voastre se vor umplea de mîndrie pentru poporul nostru şi cu mare dragoste veţi purta prin viaţă numele de „moldovean de etnie”.
 • 31. Nu Vă supăraţi pe reprezentanţii acelor naţiuni, care fac glume pe seama noastră. Iertaţi-i şi fiţi îngăduitori – în aşa mod ei îşi realizează propriile complexe. Să sperăm, că odată şi odată se vor maturiza. Nu ne este greu – noi şi singuri putem glumi pe seama noastră.
 • 32. Pericolul major pentru statul şi naţiunea moldovenească este atitudinea unei părţi a intelectualităţii de creaţie şi pedagogice, la fel ca şi a unor politicieni, care tind să influenţeze formarea conştiinţei etnice a poporului nostru. Majoritatea lor au sufletele curate şi îi doresc sincer acestui popor numai bine, dar nu posedă cunoştinţe suficiente despre istoria şi cultura moldovenilor. Această situaţie este firească – cunoştinţe de acest gen puteau fi obţinute cu greu pe timpurile URSS, dar şi mai dificil – în ultimii 20 ani. O parte mai mică a acestor persoane promovează conştient ideologia statului vecin, posibil realizînd careva beneficii în urma activităţii desfășurate.
 • 33. Moldoveni (inclusiv savanţi şi savanţi istorici), unii dintre voi, din diferite motive, cel puţin o dată s-au înşelat, afirmînd că noi nu sîntem moldoveni şi limba noastră nu este moldovenească. Nu este vina voastră. Mulţi dintre voi nu cunoşteau adevărul despre istoria noastră. Acest adevăr a fost şi este ascuns. În acelaşi timp sînt promovate, studiate în instituţiile de învăţămînt, popularizate prin alte metode teorii false despre originea şi istoria moldovenilor. Acum întreg poporul moldovenesc are posibilitatea să cunoască adevărul. Cunoaştem că sîntem moldoveni şi limba noastră-i moldovenească. Vorbiţi deschis despre aceasta, nu vă sfiiţi de greşelile voastre anterioare. Noi – moldovenii, sîntem un popor cu o istorie proprie bogată şi ne mîndrim cu acest fapt.
 • 34. Nu acuzăm marii noştri scriitori şi poieţi, reprezentanţi ai intelectualităţii veacurilor XIX şi XX, care, influenţaţi de elanul unirii cu un popor înrudit, au făcut concesii, acceptînd termenii impuşi „România”, „români”, „limba română”. Înţelegem, că unii dintre moldovenii remarcabili acceptau compromisele, deoarece considerau, că realizează sarcini mai importante. Ei greşeau, dar greşelile acestor personalităţi celebre nici într-un caz nu diminuează contribuţia lor la cultura moldovenească. Ei sînt moldoveni de origine, educaţie, apartenenţa la cultura noastră, în memoria noastră ei întotdeauna vor rămîne moldoveni.
 • 35. Ne închinăm în faţa marilor noştri compatrioţi, care, indiferent de presiune şi agresiune, nu s-au dezis de denumirea străveche a poporului nostru, de numele limbii noastre, nu s-au încadrat în rîndurile celor, care greşeau, acceptînd teoria romană a originii moldovenilor.
 • 36. Ne adresăm către pedagogi, inclusiv către cei, care sînt funcţionari de stat: fiţi responsabili faţă de părinţi şi copiii, pe care, în virtutea profesiei, sînteţi datori să-i înzestraţi cu cunoştinţe veridice, să le educaţi dragostea faţă de poporul şi ţara lor. Iniţiaţi modificarea manualelor, oferiţi copiilor cunoştinţe despre istoria, cultura, prezentul şi viitorul statului nostru, îndemnaţi copiii să studieze materialele proiectului moldovenii.md.
 • 37. Părinţi – moldoveni, oferiţi-le copiilor voştri cunoştinţe independente despre apartenenţa etnică şi istoria poporului nostru. În cadrul proiectului moldovenii.md o să găsiţi întregul volum de informaţie obiectivă argumentată ştiinţific.
 • 38. Tineri arheologi, istorici şi lingvişti, studiaţi şi cercetaţi istoria adevărată a ţării voastre, a etniei şi a limbii moldoveneşti, şi Vi se vor deschide perspective enorme. Veţi descoperi, pentru sine şi pentru popor, un strat imens de materie neexplorată, va apărea oportunitatea răsturnării multor dogme şi greşeli, consolidate pe parcursul veacurilor, inclusiv şi referitor la istoria şi limbile indo-europene.
 • 39. Politicieni, funcţionari de stat şi oameni de afaceri, susţineţi savanţii, intelectualitatea de creaţie şi pedagogii. Soluţionaţi-le problemele materiale. Ţineţi minte: ţara are viitor numai atunci, cînd (,) se va dezvolta ştiinţa, cultura şi arta națională, cînd copiii noştri vor fi instruiţi de cei mai buni oameni ai naţiunii.
 • 40. Români ai Republicii Moldova, de fapt, sînteţi moldoveni etnici de origine. Studiaţi materialele portalului moldovenii.md , încercaţi să analizaţi şi sîntem siguri, că mulţi dintre Dvs.vor intra în rîndurile patrioţilor ţării lor şi a etniei moldoveneşti.
1 2 3 4 5 6 7