string(7) "appeals" string(5) "index"
940
514
1775
1391
1466
1410
300
1812
1639
1476
1574
1457
80

Appeals for Moldovans

7 aprilie 2011
  • Tineretul şi politica

 • 82. Străduiţi-vă nu numai să credeţi îndrumătorilor voştri, dar şi să gîndiţi, să cunoaşteţi, să înţelegeţi şi să intuiţi. Pentru asta am fost înzestraţi de Dumnezeu cu raţiune, subconştient şi suflet, la fel şi cu posibilitatea de a citi şi a primi cunoştinţe. Toate acestea ne ajută să ne orientăm bine în viaţă, dar şi să decidem corect, atunci cînd acordăm încredere liderului politic, spiritual sau cultural. Să crezi trebuie numai în Dumnezeu.
 • 83. Tineri moldoveni, ţineţi minte, o persoană poate exercita o activitate politică eficientă şi de folos ţării sale numai cu condiţia, că are suficiente cunoştinţe, un bagaj spiritual şi experienţă, confirmate de fapte reale. În caz contrar, riscaţi să fiţi subiectul manipulărilor unor unchi străini şi a politicienilor necinstiţi. După cum spun oamenii înţelepţi: „Drumul spre iad este pavat cu intenţii bune”. Ţineţi minte, că nici o ocupaţie nu cere atîta experienţă şi cunoştinţe, ca guvernarea unui stat. Este important nu numai să-i doreşti bine poporului tău, dar şi să ştii ce să faci, cum să faci, cu ce scop să faci, care sînt pericolele şi interesele (externe şi interne) etc. Pentru aceasta este necesar să ai experienţă în business, în producere, în ştiinţă, în serviciile publice, în agricultură, să acumulezi experienţa comunicării şi formării relaţiilor constructive cu oamenii din jur şi mediul înconjurător. Este necesar să devii matur. Numai după aceasta, dacă ai un asemenea scop, îţi poţi începe cariera într-o formaţiune politică sau alta.
 • 84. Politicieni moldoveni, ascultaţi sfaturile străinilor „înţelepţi”, care vin pe la noi, doar ei se străduie sincer să ne ajute. Sfaturile bune urmează a fi luate în consideraţie, dar activaţi aşa, cum este mai bine pentru oamenii şi pentru ţara noastră. Nu sîntem mai prost instruiţi decît străinii, avem destui oameni deştepţi şi pricepuţi, iar problemele noastre – le cunoaştem mai bine.
 • 85. Politicieni – moldoveni, gîndiți-vă la sensul primordial al profesiei voastre: „a îmbunătăţi viaţa alegătorilor, a tinde să-i faceți fericiți pe concetățeni”. Acesta este sensul activității politicianului și întreaga lui activitate trebuie să fie orientată spre realizarea acestui deziderat. Politicienii de altă natură nu pot fi considerați profesioniști în domeniul lor, nu contează cît de profesioniști sînt în aparență, ei merită să fie scoși de pe arena politică.
 • 86.Problema majoră, pe care trebuie să o soluţioneze ţara noastră la etapa actuală, este reunirea cu Transnistria şi păstrarea integrităţii teritoriale a statului nostru pe viitor. Acest fapt va duce la soluţionarea multor altor probleme şi va da un impuls enorm dezvoltării teritoriilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Politica statului în toate domeniile urmează a fi orientată spre atingerea acestui scop. Nu există nici un lucru mai important în politica externă, decît unirea ţării, de aceea imitarea activităţii în această direcţie este o crimă gravă contra statului şi întregului popor moldovenesc.
  • Familia

 • 87. Banii n-aduc fericirea, dar un moldovan este obligat să-şi asigure familia cu locuinţă, cu alimentare corespunzătoare, să organizeze odihna familiei şi să le dea copiilor studii.
 • 88. Nu este ruşine să ai puţini bani. Este important, ca familia să dispună de un minim, iar cantitatea mică de bani să nu împiedice persoana să devină o personalitate integră şi independentă, utilă societăţii şi familiei.
 • 89. Nu este ruşine să cîştigi bine, deoarece un moldovan va cheltui banii obținuți nu numai pentru sine, familia sa, ci va putea oferi ajutor societăţii şi altor oameni.
 • 90. Naţionalitatea moldovanului se determină după tată. Aceasta înseamnă, că în toate cazurile copilul, tatăl căruia este moldovan etnic, independent de naţionalitatea mamei, la fel este moldovan etnic. Copilul, născut pe teritoriul Republicii Moldova de o mamă – moldovancă etnică sau din părinţi de alte etnii, este moldovan etnic , dacă sînt respectate condiţiile, indicate în rubrica „Apartenență la națiune” a proiectului moldovenii.md.
 • 91. Ţineţi minte, în familie trebuie să existe capul – persoana, cuvîntul căreia este hotărîtor în luarea deciziilor. Strămoşii noştri trăiau într-o societate patriarhală, unde bărbatul purta răspunderea pentru securitatea, aprovizionarea materială şi spirituală a familiei. Responsabilitatea este întărită de drepturi, dar pentru fiecare caz aparte, aceste probleme se soluţionează în fiecare familie în mod individual.
 • 92. Bărbatul şi femeia realizează scopuri diferite, dar la fel de importante pentru familie, societate şi stat. Şi aici rolul fiecăruia dintre ei în nici un caz nu este diminuat. Recunoaşterea acestui postulat stă la baza relaţiilor dintre soţi, ca şi repartizarea obligaţiilor în familie.
 • 93. Tinere moldovence, ţineţi minte, că menirea unei moldovence este să nască şi să educe moldoveni − cetăţeni demni ai Patriei sale. Fiţi în formă, dar nu luaţi drept exemplu fizicul manechinelor, sleite de puteri din cauza regimului alimentar sever, nu visaţi să vă demonstraţi corpul milioanelor de telespectatori. Corpul vostru este misterul vostru, dăruiţi-l numai viitorului tată al copiilor voştri. Fundamentul fericirii femeii este familia bună şi copiii fericiţi. O femeie, care s-a realizat ca soţie şi mamă, mai lesne reuşeşte în business, serviciul public şi în viaţa obştească. Priviți în jur și veți constata acest adevăr.
 • 94. Femeile, evident, la fel ca şi bărbaţii pot practica diferite activităţi şi responsabilităţi obşteşti. Femeile pot conduce statul nu mai rău decît bărbaţii, pot face ştiinţă sau business. Dar nici unul din aceste roluri nu poate fi comparat cu cea mai importantă sarcină a omenirii – menținerea lăcaşului familial, prelungirea neamului şi educarea unor copii demni. Acest rol îl poate îndeplini doar femeia.
 • 95. Moldovencelor, sînteţi baza şi izvorul poporului nostru. Ţineţi minte, că nu este nimic mai important pentru o moldovancă, decît misiunea de mamă şi soţie. Aşa este lăsat de Dumnezeu de cînd lumea, şi abaterea de la această regulă ascunde în sine pericolul degradării şi pierderii naţiunii. Femeile noastre sînt frumoase şi deştepte, deseori mai talentate decît bărbaţii lor, dar este foarte important, ca ele să fie soţii şi mame talentate. Femeile noastre sînt inteligente şi frumoase, ele sînt capabile să facă politică, business, ştiinţă şi multe alte lucruri importante pentru societate nu mai rău, decît bărbaţii. Proiectul moldovenii.md susţine participarea activă a femeilor în toate domeniile vieţii, dar roagă să conştientizaţi faptul, că nimic nu poate înlocui căldura şi grija mamei, la fel şi hrana pregătită cu căldură şi dragoste.
 • 96. Bărbaţi moldoveni, iubiţi-vă şi protejaţi-vă femeile, ţineţi minte: în calitate de capi ai familiilor,voi sînteţi responsabili de bunăstarea materială şi spirituală a familiei voastre. Pregătiţi-vă încă din adolescenţă pentru acest rol – deveniţi independenţi de tineri, întăriţi-vă corpul, practicînd sportul şi călirea, obţineţi studii de calitate, străduiţi-vă să obţineţi de sine stătător cunoştinţe diverse, învăţaţi-vă să munciţi, fiţi perseverenţi, puneţi-vă scopuri şi învăţaţi-vă să le realizaţi.
 • 97. Nu există teme de discuţie interzise între soţ şi soţie, dar - de o manieră liniştită, chibzuită, fără nervozitate şi reproşuri. Ţineţi minte, că majoritatea certurilor în familie au loc nu din cauza celor spuse, ci din cauza felului cum au fost spuse. O discuţie, care îl poate supăra pe celălalt, trebuie chibzuită, pregătită, începută într-o stare liniştită, amiabil şi fără emoţii de prisos. Foarte important: discutînd prezentul, să nu reveniţi la trecut.
 • 98. Copilul – este proiectul comun a doi oameni care se iubesc. Discutaţi viitorul proiect cu cîteva luni înainte de concepere. Curăţiţi-vă organismul, nu consumaţi alcool şi nu fumaţi, evitaţi stresul şi aflaţi-vă mai des în sînul naturii. Folosiţi (în special viitoarele mame) în această perioadă mai multe fructe proaspete moldoveneşti, legume şi plante leguminoase, verdeaţă şi nuci. Străduiţi-vă să consumaţi, în special, apă pură.
 • 99. Dacă aţi conceput un copil neplanificat – creaţi-i fătului o atmosferă de dragoste, acest fapt vă va ajuta să corectaţi multe lucruri.
 • 100. Viitori părinţi, în perioada sarcinii, tindeţi să petreceţi mai mult timp împreună, dedicîndu-vă unul altuia şi viitorului vostru copil. Viitoarea mamă ar fi de dorit să locuiască în sînul naturii, în linişte şi pace, fără stresuri. Vorbiţi cu copilul (fătul), cîntaţi-i melodii şi cîntece liniştite. Viitoarea mamă singură vă simţi dorința să o facă.
 • 101. Străduiţi-Vă, în timpul sarcinii, să nu Vă plimbaţi pe străzile zgomotoase şi poluate cu gaze ale oraşului, nu vizitaţi cinematografele, localurile zgomotoase, unde răsună tare muzica (în special rock).
1 2 3 4 5 6 7