21 may 2024, 11:30 Styles of Moldovan dance views 18965
Orașul Ungheni - 562 de ani de istorie (Foto)
21 may 2024, 11:30 Styles of Moldovan dance views 18965

Orașul Ungheni - 562 de ani de istorie (Foto)

Prima atestare documentară a localităţii, cu numele Unghiul, datează din 1462, fiind în proprietatea boierului Bratu. Toponimul Ungheni îşi are originea în aspectul geografic al teritoriului pe care s-a constituit iniţial aşezarea, deoarece rîul Prut cotind brusc formează aici un unghi perfect. Vechea așezare a fost întemeiată în apropierea Prutului, bazinele acvatice constituind dintotdeauna condiția necesară pentru viața comunității umane.

Ungheniul s-a aflat în vecinătatea unor importante căi comerciale care străbăteau teritoriul Moldovei în evul mediu. Primul proprietar al satului Ungheni la 1462 era boierul Bratul, fiul lui Stoian, boier în sfatul domnesc a lui Alexandru cel Bun şi participant la bătălia de la Grunwald în 1422. Urmașii acestuia stăpîneau aşezarea și la 1490. Începînd cu domnia lui Vasile Lupu (1634-1653), la Ungheni cumpără părţi de moşie postelnicul Iorga, după moartea căruia ele sînt moștenite de surorile sale Alexandra şi Creaţa. Acestea decedînd au lăsat moșia nepoţilor. Viţa acestora s-a stins la Ungheni la sfîrşitul secolului al XVIII-lea.

La mijlocul secolului al XIX-lea, proprietarul moșiei Ungheni, Mihai Buznea, înfiinţa aici, un tîrg de produse agricole. Tîrgul capătă o dezvoltare deosebită odată cu construirea căii ferate în anii 1871-1875, partea respectivă a localității numindu-se pînă în anii ’70 ai secolului al XX-lea – Ungheni tîrg. Potrivit datelor recensămîntului din anul 1897 populația localității număra 1739 oameni. În 1877 la Ungheni poposeşte ţarul Rusiei Alexandru II, efectuînd o trecere în revistă a trupelor ruseşti dislocate aici, care urmau să participe la războiul ruso-turc din 1877 – 1878. În cinstea acestui eveniment, în 1903 la Ungheni este construită biserica cu hramul Alexandru Nevski după proiectul arhitectului Alexandru Bernardazzi.

Biserica cu hramul Sf. Nicolae a fost ridicată la Ungheni în anul 1882 de către prinţul Constantin Moruzi, domnitor al Moldovei între anii 1877- 1882. Constantin Moruzi moare în 1886, fiind înmormîntat în cavoul bisericii ctitorite de el.

Ungheniul a fost vizitat în anul 1877 de vestitul arhitect francez Alexandre Gustave Eiffel, care construieşte podul de cale ferată peste Prut, legînd cele două maluri ale rîului.

Ungheni devine centru raional în august 1940, suferind mai multe modificări de ordin teritorial în decursul timpului. Între anii 1972 – 1994 Ungheni a avut statutul de oraș de subordonare republicană. În baza reformei organizării teritorial-administrative din anul 1998, oraşul Ungheni a devenit centru de judeţ. După revenirea la raioane, în anul 2001, Ungheni are statut de oraş, centru administrativ al raionului Ungheni.

Keywords:

oraș , Ungheni

Comments

 (0)
 
*
3 characters or more, Latin letters only

*
Anti-SPAM code:

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1560
Populația:
542 locuitori

Lazo este un sat din cadrul comunei Hăsnăşenii Noi, raionul Drochia. Localitatea se află la distanța de 33 km de orașul Drochia și la 164 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 542 de oameni. Satul Lazo a fost menționat documentar în anul 1560.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.