31 october 2016, 19:51 views 47417
Materiale din compartiment: All news | Photo gallery | Video gallery |

Craftsmen

Creativitatea artiștilor populari din Moldova a luat naștere din relația strînsă a omului locului cu natura, pămîntul. Pentru lucrările meșterilor populari moldoveni sînt caracteristice căutările creative, interesul față de cultura strămoșilor. Creativitatea lor își are sorgintea în cunoaștere profundă a esenței moldoveanului, născut de acest pămînt. Meșterii noștri populari transpun cu măiestrie filozofia vieții, consecvența și originalitatea culturii tradiționale moldovenești.

Astăzi, lucrările de autor ale meșterilor populari din Moldova le sînt bine cunoscute atît locuitorilor, cît și oaspeților țării. Lucrările lor nu sînt numai suveniruri, ele constituie adevărata carte de vizită a meleagului nostru. Totodată, reprezentînd hainele naționale tradiționale, articolele de uz casnic, decorațiunile pentru interiorul casei. Din fericire, acum, peste tot în lume, există tendința de a reveni la tot ceea ce înseamnă național, tradițional, ecologic pur, astfel renașterea meșteșugurilor naționale în țara noastră fiind mai mult decît binevenită, ca de altfel, și faptul că în țara noastră sînt dinastii întregi de meșteri populari în diverse domenii și că interesul tinerilor pentru acestea sporește.

Adevăratele realizări ale reprezentanților școlii moldovenești de meșteri populari demonstrează că orientarea acestora spre studierea nivelului actual al artizanatului în țară, monitorizarea proceselor de dezvoltare a culturii populare tradiționale, în condițiile contemporaneității, perpetuarea experienței vechi de secole a strămoșilor în baza studierii exponatelor muzeistice, precum și perfecționarea nivelului măiestriei executării lucrărilor, realizînd adevărate opere de artă, aducînd astfel o contribuție importantă și consistentă întru prosperitatea patriei noastre.

În țară activează o mulțime de cercuri, cluburi, studiouri, organizații, inclusiv, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova, de asemenea, astăzi în Moldova activează mulți meșteri populari independenți, în cele mai diverse domenii.

De o mare popularitate în rîndul locuitorilor și oaspeților republicii se bucură prezentările lucrărilor meșterilor populari, expozițiile personale și tematice, festivalurile, tîrgurile etc. În țară sînt expoziții permanente în incintele muzeelor, care nu duc lipsă, de asemenea, de vizitatori-admiratori ai măiestriei meșterilor populari. Practic, toate evenimentele legate de meșteșugurile populare și meșterii artizani sînt, în mod regulat, și destul de larg popularizate de sursele mass-media, atît din țară, cît și din străinătate.

Meșterii populari moldoveni creează obiecte frumoase, reprezentîndu-ne cu cinste atît în țară, cît și în străinătate, la diverse festivaluri, expoziții, forumuri, tîrguri etc. Creațiile lor sînt expuse în: România, Ucraina, Rusia, Canada, America, Germania, Franța, Italia, Israel, Polonia etc., în multe țări lucrările maeștrilor au fost procurate pentru colecțiile private și de stat.

Portalul nostru www.moldovenii.md, de asemenea, și-a propus ca scop, să sprijine meșteșugurile populare și meșterii populari, prezentîndu-vă date despre ei și familiarizîndu-vă cu lucrările lor, dar, mai ales, oferindu-vă tuturor posibilitatea de a achiziționa lucrările lor de la magazinul online al site-ului nostru. Totodată, conform planurilor de dezvoltare ale site-ului nostru preconizăm deschiderea atelierelor meșteșugărești pentru toți doritorii, organizarea diferitor evenimente, inclusiv, a atelierelor de creație etc.

 

Meşterii populari:

         Goncear Vasile

         Cojan Constantin

         Cristea Maria

         Popescu Ecaterina

         Sclifos Andrei

         Scutelnic Lilian şi Ruslan

         Stoica Aliona

         Guţu Valentina 

         Cotoman Parascovia 

         Rusu Ana 

         Baghici Vadim şi Alexandru

         Bodean Alexandru 

         Solomon Andrei 

         Djos Nina 

         Reniţă Natalia 

         Lungu Simion 

         Vidraşcu Valentina

         Constantin Olteanu

Puteți contribui și dvs. la completarea acestei liste, trimițîndu-ne materiale foto, video, texte și date de contact la adresa: support@moldovenii.md

Celebrity

  • | Folk craftsmen

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1672
Populația:
2858 locuitori

Iabloana este un sat şi comună din raionul Glodeni. Din componenţa comunei fac parte localităţile Soroca și Iabloana. Localitatea se află la distanța de 10 km de orașul Glodeni și la 164 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 2858 de oameni. Satul Iabloana a fost menționat documentar în anul 1672.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.